กรรณิการ์

กรรณิการ์

ชื่อพื้นเมืองอื่นๆ กณิการ์ กรณิการ์

ชื่ออังกฤษ Night Jasmine, Tree of Sadness

ชื่อวิทยาศาสตร์ Nyctanthes arbor-tristis Linn.

วงศ์ Verbenaceae

กรรณิการ์ เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง ใบเป็นใบเดี่ยว เนื้อใบหยาบ สากมือ ใบมีสีเขียวปนเทา ดอกออกเป็นช่อ กลีบดอกสีขาว โคนกลีบดอกเป็นหลอดสีเหลือง-ส้ม

ส่วนที่ใช้เตรียมสี ดอก

สารสำคัญ

โคนกลีบดอก มีสารสีเหลืองชื่อ นิคแทนทิน (nyctanthin) ซึ่งเป็นสารจำพวกเดียวกับสารโครซีทิน ที่ได้จากลูกพุดซ้อน ดอก มีน้ำมันหอมระเหย ประมาณร้อยละ 1

ประโยชน์

1. นํ้าคั้นจากส่วนของดอกที่เป็นหลอดสีส้ม ใช้แต่งสีขนมให้มีสีเหลือง เช่น ขนมนํ้าดอกไม้ และยังใช้ย้อมผ้าให้มีสีเหลืองทอง ในสมัยโบราณเคยใช้ย้อมจีวรพระ

2. ในตำรายาไทย ใช้ดอกเป็นยาแก้ไข้ ในชวาใช้ดอกรับประทานเป็นยาคุมกำเนิด

วิธีเตรียมสีเหลืองจากดอกกรรณิการ์

เด็ดเอาส่วนของโคนดอกที่เป็นหลอดสีส้ม นำมาตำ เติมนํ้าเล็ก น้อย คั้น กรอง จะได้สารละลายสีเหลืองใส ใช้แต่งสีขนม

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ