กระซู่ สัตว์คล้ายแรดแต่มีสองนอ


ชื่อสามัญ Sumatran rhinoceros
ชื่อวิทยาศาสตร์ Didermocerus sumatrensis
กระซู่ เป็นสัตว์ที่มีลักษณะคล้ายกับแรดมาก ต่างกันที่กระซู่มีสองนอ แต่แรดมีนอเดียว ลำตัวมีขนาดเล็กกว่าแรดเล็กน้อย คือตัวที่โตเต็มที่จะสูงประมาณ 4-4 ½  ฟุต มีนอสองนอเรียงกันอยู่บนสันจมูก เรียกว่านอหน้าและนอหลัง นอข้างหน้าจะยาวกว่า ส่วนนอหลังจะเห็นเป็นรอยนูนขึ้นมาเล็กน้อยเท่านั้น กระซู่ตัวเมียก็มีนอเช่นกัน และนอหน้าของกระซู่ตัวเมียมีขนาดเล็กแค่ยาวกว่านอของตัวผู้

กระซู่ใช้นอเป็นอาวุธในการต่อสู้กับศัตรู หนังของกระซู่หนาแต่ไม่เป็นปุ่มปมอย่างของแรด และขนตามตัวก็มีมากกว่าของแรด กระซู่มีนิสัยคล้ายแรด คือปกติเป็นสัตว์ที่ไม่ดุร้าย แต่เมื่อมันจวนตัว หรือได้เห็นหรือได้กลิ่นศัตรูในระยะใกล้ มันจะทำการต่อสู้ป้องกันตัวทันที เราจึงเข้าใจว่ามันเป็นสัตว์ดุร้าย กระซู่ชอบอาศัยอยู่ตามป่าเขาสูงที่สลับซับซ้อนและที่มีหนามรกทึบ และชอบอาศัยอยู่ในระดับสูงกว่าแรด กระซู่ชอบนอนแช่ปลักเช่นเดียวกับแรด และชอบใช้เส้นทางเดินตลอดจนใช้แหล่งนํ้าที่เคยใช้เป็นประจำ

กระซู่มีสองนอ

อาหารของกระซู่ได้แก่ใบไม้ กิ่งไม้ ลูกไม้ป่าบางชนิด หน่อไม้ และเถาเครือ ตามดงหนามเป็นต้น กระซู่มีอัตราการเกิดต่ำ ออกลูกเพียงครั้งละ 1 ตัว ระยะเวลาตั้งท้องประมาณ 7-8 เดือน และมีอายุอยู่ได้นานถึง 32 ปี

แต่ก่อนมีผู้พบกระซู่อาศัยอยู่ตามเทือกเขาตะนาวศรี มลายู สุมาตรา บอร์เนียว เขมร ลาว ตลอดจนเวียตนาม ปัจจุบันกระซู่เป็นสัตว์ที่หายากมาก จนอาจกล่าวได้ว่าแทบจะสูญพันธุ์ไปแล้ว เพราะเท่าที่พบรอยมีเพียงแห่งเดียวที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จ. ชัยภูมิ

ที่มา:พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2503

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ