การปลูกและการขยายพันธ์พืช:ขี้เหล็ก

ขี้เหล็ก

ชื่อวิทยาศาสตร์ Cassia siamca Lamk.

ชื่ออื่น ๆ ขี้เหล็กบ้าน(ลำปาง) ขี้เหล็กใหญ่ (ภาคกลาง) ขี้เหล็กหลวง(ภาคเหนือ)

ลักษณะของพืช เป็นไม้ยืนต้นสูงได้ถึง 10-15 เมตร ใบใหญ่ยาวประมาณ 20 ซม. ประกอบด้วยใบย่อย 7-16 คู่ รูปร่างขอบขนานปลายมน  หรือขอบขนานเรียวปลายคล้ายรูปไข่  ปลายใบหยักเว้าหาเส้นกลางใบเล็กน้อย  โคนใบกลม ใต้ใบสีซีดกว่าด้านบนและมีขนเล็กน้อย กว้าง 1-2.5 ซม. ยาว 7-8 ซม. ดอกออกเป็นช่อใหญ่ ยาวประมาณ 15-30 ซม. กว้าง 1.2-2.0 ซม.  ภายในมีเมล็ดใหญ่ยาว จำนวน 20-30 เมล็ด

ส่วนที่ใช้เป็นยา แก่น หรือทั้ง 5

สรรพคุณและวิธีใช้ แก้อาการท้องผูก ใช้แก่นประมาณ 1 กอบ(ประมาณ 50 กรัม) หรือทั้ง 5 ประมาณ 4-5 กำมือ (20-25 กรัม)  ต้มเอาน้ำดื่มก่อนอาหารเช้าหรือก่อนนอน

การขยายพันธุ์ ใช้เมล็ด

สภาพดินและฤดูที่เหมาะสม ขึ้นได้ในดินทั่วไป ทนแล้งได้ดี ควรปลูกในฤดูฝน

การปลูก เพาะเมล็ดจนงอกใบจริง 3-5 ใบ แล้วย้ายปลูกในหลุมที่เตรียมไว้  ก่อนปลูกควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักรองก้นหลุมก่อน รดน้ำให้ชุ่มทันที

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ