การเตรียมดินปลูกกุหลาบ

การเตรียมดินปลูกจะมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการปลูก โดยเฉพาะในท้องที่ที่เป็นดินเหนียว ซึ่งต้องใช้เวลานานในการเตรียมแปลงและตากดินนานพอสมควร โดยปกติมักจะยกแปลงพร้อมกับเตรียมดินปลูกล่วงหน้าการปลูก 3 เดือน และโดยที่ระยะเวลาในการปลูกที่เหมาะจะอยู่ประมาณต้นเดือนมิถุนายน ฉะนั้นการเตรียมแปลงและเตรียมดินปลูกจึงควรทำตั้งแต่เดือนมีนาคม เพราะหาแรงงานง่าย และเหมาะในการตากดินได้ทั่วถึง โดยเฉพาะการเตรียมแปลงปลูกที่เป็นดินเหนียวแล้ว การตากดินถือเป็นเรื่องจำเป็นมาก จะช่วยให้คุณ­สมบัติของดินร่วนและโปร่งขึ้นเป็นการทำลายวัชพืช โรคและแมลงต่าง ๆ ได้อย่างดีด้วย

ในกรณีที่เป็นแปลงใหญ่ ก่อนอื่นต้องปรับระดับหน้าดิน พื้นที่ปลูกให้เสมอเสียก่อน จากนั้นจึงทำการไถด้วยรถไถบุกเบิกให้ลึก แล้วจึงทำการยกคันกั้นน้ำและคันคูโดยรอบ เพื่อจัดระบบหมุนเวียนน้ำภายในสวน และแล้วจึงจัด แบบแปลนแปลงปลูกตามที่ต้องการ หลังจากนั้นจึงเป็นการเตรียมดินบนแปลงปลูก โดยการพลิกดินที่อยู่ข้างล่างขึ้นบน เพื่อให้ดินในแปลงปลูกมีโอกาสตากแห้งอย่างทั่วถึงหลังจากที่ได้ตากดินในระยะนี้แล้ว ก็จะเป็นการจัดรูปแปลง การปรับดิน คือใส่ปูนขาว (ถ้าดินเป็นกรดจัด) หรือใส่กำมะถันผง (ถ้าดินเป็นด่าง) ควรค่อยทำค่อยไปไม่ควรใส่มากเต็มอัตรา ถ้าทำมาก ๆ และยังสลายตัวไม่หมด เมื่อปลูกพืชลงไป ต้นพืชมักได้รับอันตราย สำหรับการปรับความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ของดินนั้น โดยปกติไม่ควรปรับเกิน 1 ของแต่ละปี เช่น ดิน pH 4.5 ก็ให้ปรับได้แค่ pH 5.5 เท่านั้น หรือเดิม pH 8.5 ก็ปรับลงมาได้เพียง pH 7.5 หากดินปลูกยังเป็นด่างเกินไปก็ให้ค่อย ๆ ปรับในปีต่อ ๆ ไป จากนั้นก็จะเป็นการใส่อินทรีย์วัตถุหรือปุ๋ยคอกที่หาได้ง่ายและสามารถผุเปื่อยได้ในระยะเวลา 1 ½  – 2 เดือน กุหลาบส่วนมากมักแนะนำให้ ช้ปุ๋ยจากคอกวัว เหตุผลคือมีไวตามินบี1 ที่ช่วยในการเจริญของรากด้วย ปุ๋ยอินทรีย์ที่อาจ ใส่เพิ่มเติม คือปุ๋ยมูลค้างคาว หรือกระดูกป่น ซึ่งเป็นปุ๋ยที่ให้ฟอสฟอรัสสูงและสลายตัวอย่างช้า ๆ ปุ๋ยกระดูก ช่วยให้ต้นกุหลาบโทรมช้า และมีอายุให้ผลนาน

อัตราการใส่ปุ๋ยคอก ดินที่ค่อนข้างเป็นดินทรายจะใส่ประมาณ 40 ตันต่อไร่ ส่วนปุ๋ยอินทรีย์นั้นอาจพิจารณาใส่ตามความเหมาะสม ในการใส่ปุ๋ยคอกหรืออินทรีย์วัตถุก็ดี และปุ๋ยอินทรีย์ก็ดี ควรจะย่อยปนคลุกไปในแปลงปลูกให้ทั่วเท่าที่รากจะเจริญไปถึงแสะควรจะมีเวลาพักดินไว้นานพออย่างน้อย 1-2 เดือน ก่อนที่จะลงปลูกต้นพืช และในขณะที่รอการปลูกอยู่นั้น ควรรักษาแปลงปลูกให้ชื้นสม่ำเสมอด้วย เพื่อให้อินทรีย์วัตถุหรือปุ๋ยคอกที่ยังไม่สลายตัวได้มีโอกาสสลายตัวให้หมดเสียก่อนก่อนที่จะนำต้นกุหลาบลงไปปลูก

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ