การเลี้ยงปลา

ปลาที่นิยมเลี้ยงในบ้านเรามีทั้งปลาน้ำจืด ปลาน้ำเค็ม ตลอดจนพวกกุ้ง และหอยชนิดต่าง ๆ  เนื่องจากปลาธรรมชาติกำลังลดปริมาณลงทุกวัน  การเลี้ยงปลาจึงได้กลายเป็นธุรกิจที่สำคัญของคนบางกลุ่มในจังหวัดทางภาคกลาง  การเลี้ยงปลาสามารถทำได้ทุกหนทุกแห่งในประเทศไทย  เพราะปลาเหล่านี้เลี้ยงง่ายและกินอาหารได้หลายชนิดเช่น

ก.  ปลาน้ำจืด

1.  ปลาสลิด กินตะไคร่น้ำ พืช สัตว์เล็ก ๆ ในน้ำ แหน ไรน้ำ รำ ตัวปลวก ฯลฯ

2.  ปลาไน กินจุลินทรีย์ในน้ำหรือไรน้ำ ลูกน้ำ แหน สาหร่าย ตะไคร่น้ำ รำ รากและใบผักบุ้ง ผักแพงพวย ลูกกุ้ง ลูกหอย แมลงและหนอน

3.  ปลานิล กินไรน้ำ ตะไคร่น้ำ ตัวอ่อนของแมลง และสัตว์เล็ก ๆ ที่อยู่ในบ่อ สาหร่าย แหน รำ ปลายข้าว กากถั่วเหลือง กากถั่วลิสง กากมะพร้าว แหนเป็ดและปลาป่น

4.  ปลาหมอเทศ กินอาหารเหมือนกับปลานิล

5.  ปลาสวาย ปลาเทโพ กินพืช ไรน้ำ ลูกกุ้ง ตัวปลวก หนอน รำ เศษเนื้อ เศาอาหาร ผักสด เนื้อปลา หอยต่าง ๆ กากถั่ว กากมะพร้าว ปลาป่น

6. ปลาแรต กินผักบุ้ง แหน จอก สาหร่าย หญ้า รากผักตบชวา ผักกะเฉด ลูกกุ้ง รำ ข้าวสุก กากมะพร้าว

7. ปลาหมอตาล กินตะไคร่น้ำ แหน ไรน้ำ รำ ตัวปลวก

8.  ปลาดุก ชอบกินอาหารประเภทเนื้อสัตว์มากกว่าอาหารจำพวกพืช เช่น แมลง เครื่องในสัตว์ เศษเนื้อ เนื้อหอย เนื้อปู เลือด ไส้เดือน มูลสัตว์ อาหารประเภทพืชก็ได้แก่รำข้าว ปลายข้าว กากถั่ว กากมัน แป้ง ข้าวโพด ฯลฯ

9.  ปลาจีน กินผัก หญ้า สาหร่าย ผักบุ้ง ผักตบชวา รำ ข้าวสุกและไรน้ำ

10. ปลาซ่ง ปลาลิ่น กินจุลินทรีย์ในน้ำ

ข.  ปลาน้ำกร่อยหรือปลาน้ำเค็ม

1.  ปลากะพงขาว กินลูกกุ้งลูกปลา เนื้อกุ้ง เนื้อปลา หรือเศษปลาเบ็ดเตล็ด

2.  ปลากะรัง กินลูกกุ้งลูกปลา เนื้อกุ้ง เนื้อปลาสดหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ

3.  ปลานวลจันทร์ทะเล กินจุลินทรีย์ในน้ำ และตะไคร่น้ำหรือสาหร่าย

4.  ปลากระบอก กินจุลินทรีย์ในน้ำ ตะไคร่น้ำ สาหร่าย

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ