กูปรีหรือโคไพร

ชื่อสามัญ Kouprey
ชื่อวิทยาศาสตร์ Bos sauveli
กูปรี เป็นวัวป่าชนิดหนึ่ง ซึ่งมีความสูงประมาณ 5-6 ฟุต เมื่อยังอ่อนอยู่ลำตัวจะออกสีเทา ต่อเมื่อโตเต็มที่แล้วจะมีสีเทาเข้มจนเกือบดำ เท้าทั้งสี่จะมีสีขาวหม่นคล้ายใส่ถุงเท้า

กูปรีหรือโคไพร

กูปรีมีเหนียงใต้คอยาวมาก และเหนียงของตัวผู้จะยาวกว่าของตัวเมีย มีสันของกระดูกสันหลังหักลงเป็นโหนก เขาของกูปรีตัวผู้ตรงปลายจะแตกออกเป็นพู่ กูปรีตัวเมียมีเขาเล็กกว่าของ ตัวผู้ และตรงปลายก็ไม่แตกออกเป็นพู่อย่างของตัวผู้
กูปรี ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง อาจอยู่เป็นฝูงเล็กหรือใหญ่ก็ได้ ชอบหากินตามป่าโปร่ง ป่าเต็ง ป่ารัง มีนิสัยค่อนข้างเปรียว ชอบกินหญ้าและใบพืชบางชนิด ฤดูผสมพันธุ์ของกูปรีจะเริ่มประมาณเดือนเมษายน ตั้งท้องอยู่ประมาณ 9-10 เดือน และจะตกลูกในราวเดือน ธันวากม-มกรากม.
กูปรี เคยมีมากในเขมรและลาว ในไทยก็เคยมีผู้พบบ้างในจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ ปัจจุบันไม่เคยมีผู้พบ เข้าใจว่าคงหมดไปจากประเทศไทยแล้ว.
ที่มา:พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2503

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ