ขั้นตอนการห่อกระท้อนให้มีคุณภาพดี

ขั้นตอนการห่อกระท้อน

1.  ผลกระท้อนสีเขียวเข้มอมเหลือง พร้อมที่จะห่อได้แล้ว

2. ใช้กรวยที่เตรียมมาเรียบร้อยแล้วสวมหุ้มผลกระท้อน

3.  รวมปากกรวยเข้าหากัน

4.  ใช้เชือก หรือตอกผูกมัดปากกรวย

หลังจาก ห่อผลกระท้อนเรียบร้อยแล้ว  รอจนกระทั่งผลกระท้อนสุกจนผิวเหลือนวล  จึงเก็บผลกระท้อนมาจำหน่ายต่อไป

ถ้าหากกรวยไม่ฉีกขาด  ก็เก็บเอาไว้ใช้ต่อในปีถัดไปได้อีก 1 ปี

ในการห่อผลกระท้อนนั้น  ถ้าหากห่อด้วยใบตอบแห้ง คุณภาพของผลกระท้อนจะมีสีเหลืองนวลกว่าการห่อด้วยกระดาษถุงปูนซีเมนต์  แต่ปัจจุบันนี้ใบตองราคาแพง และเกษตรกรปลูกกล้วยน้อยลง  จึงทำให้กรวยใบตองแห้งห่อกระท้อนราคาแพงขึ้นถึงราคากรวยละ 40 สตางค์

ฉะนั้นถ้าหากเกษตรกรคิดจะปลูกกระท้อนเป็นอาชีพก็ควรจะปลูกกล้วยเป็นพืชแซมเอาไว้บ้าง เพื่อจะได้ใช้ใบตองแห้งมาทำกรวยห่อกระท้อน  ทำให้ผลกระท้อนมีคุณภาพดีกว่าการห่อด้วยกระดาษ

มาถึงตรงนี้ท่านพอจะพินิจพิจารณาหาข้อดีข้อเสียของกระท้อนแต่ละพันธุ์ได้แล้ว พอที่จะตัดสินใจได้ว่าจะปลูกกระท้อนพันธุ์อะไรดี  แต่อย่างไรก็ตาม ในวงการขายกิ่งพันธุ์ไม้ผลนั้นยังมีทั้งคนดีคนชั่วปะปนกันอยู่และมักจะหลอกขายกิ่งพันธุ์แต่บรรดาผู้ปลูกหน้าใหม่ที่ยังไม่คุ้นเคยกับลักษณะของกิ่งพันธุ์นั้น

 

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ