ความสมบูรณ์ของยอดมะม่่วงก่อนฉีดพ่นยา

2.  ความพร้อมและความสมบูรณ์ของยอด

มะม่วงตกช่อออกดอกตามปลายกิ่ง(ยอด)การใช้ยาบังคับ จะต้องพิจารณาดูความอ่อนแก่ของยอด ว่าแก่พอที่จะออกดอกได้หรือยัง

ระยะเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน  ถ้าสภาพฟ้าอากาศมีความชุ่มชื้น  หรือให้น้ำมาก บริเวณตุ่มยอดของมะม่วง มีโอกาสแตกใบอ่อนได้ง่าย  จึงเป็นการเหมาะสมที่จะฉีดพ่นยาบังคับในช่วงนี้  ซึ่งจะเป็นการเร่งเร้าหรือบังคับให้แทงช่อดอกได้ง่ายและเร็วขึ้น ถ้าเป็นส่วนแบบยกร่อง  จะต้องระบายน้ำออกจากคูให้เหลือแต่เพียงเล็กน้อย  จะช่วยให้มีเปอร์เซนต์การผลิดอกสูง

ข้อควรระวังอีกประการหนึ่ง  ไม่ควรฉีดในช่วงที่มีฝนตก  เมื่อฉีดยาบังคับไปแล้ว  มะม่วงยังไม่ทันออกดอก จะแตกยอดอ่อนหมด ไหนจะเสียยาที่พ่นไปและยอดอ่อนแก่ไม่ทันฤดูกาลออกดอก  ปีนั้นเลยไม่ได้ทั้งมะม่วงนอกฤดูและมะม่วงตามฤดู

เนื่องจากฝนฟ้าในบ้านเราเดี๋ยวนี้ ไม่ตกต้องตามฤดูกาลเหมือนแต่ก่อน ๆ จึงนับว่าเป็นการเสี่ยงมิใช่น้อย

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ