คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ใบมีดเกลี่ยดิน

ใบมีดเกลี่ยดิน

วัตถุประสงค์ของการใช้ใบมีดเกลี่ยดินนี้ คือเพื่อปรับพื้นที่ให้อยู่ในลักษณะที่ต้องการ เช่นการปรับพื้นที่ให้เรียบเป็นต้น

การใช้ใบมีดเพื่อการทำงาน

1.  ใช้ใบมีดที่คมมีประสิทธิภาพในการทำงาน

2.  ปรับใบมีดให้เหมาะกับงานนั้นๆ เช่น

-ต้องการถมที่ลุ่ม ใช้ปรับใบมีดให้อยู่ในลักษณะตรง เพื่อจะได้ลากดินสะดวกและได้มาก

-ต้องการตัดคันดิน หรือต้องการให้มุมของใบมีดทำงานหนัก ปรับใบมีดให้เอียงออกไปข้างหน้าข้างหนึ่ง และปรับให้ด้านที่เอียงออกไปนั้นต่ำลงตามความต้องการ ถ้าต่ำมากใบมีดก็จะตัดดินได้มาก

-ปรับใบมีดเพื่อต้องการทำถนน ปรับให้เอียงออกไปข้างหนึ่งและให้มีระดับต่ำกว่าอีกข้างหนึ่งเล็กน้อยเพื่อต้องการตัดดินบนถนนให้นูนเป็นหลังเต่า แล้วเกรดถนนทั้งสองข้างให้มูลดินขึ้นมากองอยู่บนถนนและครั้งต่อไปให้เกลี่ยกลางถนนบางๆ พร้อมด้วยบังคับให้เศษหญ้าและดินที่ยังเป็นก้อนๆ อยู่ลงไปกองรวมกันที่ขอบของถนนข้างใดข้างหนึ่ง

ข้อควรระวัง

1.  ใช้ใบมีดเกลี่ยหน้าดินตื้น ตัดเฉพาะหน้าดินที่ยังไม่เรียบร้อยเท่านั้น

2.  บังคับใบมีดให้ทำงานสม่ำเสมอโดยการประคองยกคันบังคับให้ขึ้นหรือลงช้าๆ

3.  ไม่ควรใช้ใบมีดเกลี่ยดิน เมื่อพื้นดินเปียกแฉะ

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ