ชนิดของเครื่องพรวนเพื่อการเพาะปลูก

เครื่องพรวนจาน

1.  เครื่องพรวนจาน มีรูปร่างลักษณะคล้ายๆ คันไถกระทะแต่เล็กกว่า ซึ่งมีประกอบกันหลายๆ จานเป็นแถวเดี่ยวหรือสองแถวซ้อนกัน ใช้สำหรับพรวนดินเพื่อการปลูกพืช

2.  เครื่องพรวนจอบหมุน มีรูปร่างลักษณะเหมือนกับไถจอบหมุน และทำงานอย่างเดียวกัน

3.  เครื่องพรวนแบบใช้ผาน มีรูปร่างลักษณะคล้ายๆ ผานของไถหัวหมู(ไถพื้นเมือง) ใช้พรวนดินที่ไม่มีรากไม้ตอไม้และหญ้าหนาๆ ได้ดี ส่วนมากใช้พรวนระหว่างแถวของพืช

การปรับเครื่องพรวนจาน

1.  ถ้าต้องการให้ดินแตกละเอียดมาก ก็ปรับให้จานพรวนทำงานต้านกับดินมากๆ

2.  ถ้าต้องการให้ดินแตกร่วนพอสมควร หรือต้องการพรวนให้ลึก ก็ปรับให้จานพรวนทำงานต้านกับดินน้อยลงตามลำดับที่ต้องการ

ตัวอย่างของการไถหรือพรวนพื้นที่

การไถจากกลางพื้นที่โดยการวนออกนอก


แบบที่ 1 การเลี้ยวรถเข้าไถครั้งต่อไปตามลูกศรโดยจะต้องเดินจากเบอร์ 1,2,3 ตามลำดับไป และไถวนไปให้ขี้ไถพลิกเข้าข้างใน

แบบที่ 2 การเลี้ยวรถโดยการถอยหลัง เมื่อเข้าไถช่องต่อไปและเดินตามเบอร์เช่นเดียวกับแบบที่ 1

ไถจากข้างๆ พื้นที่โดยการรวนเข้ามาตรงกลาง


การไถแบบนี้ตอนแรกก็ใช้รถวนไปแบบธรรมดาแต่จะต้องวนรถให้ขี้ไถพลิกกลับออกไปทางด้านนอกเสมอเช่น การไถวนไปตามตัวเลขที่มีกำกับอยู่แล้วนั้น เมื่อไถมาถึงส่วนกลางๆ ที่เลี้ยวรถอาจแคบจึงให้เลี้ยวแบบที่ 1-2(จากกลางออกนอก)

การพรวน วนไปตามลูกศรจากเบอร์ที่กำกับไว้โดยการวนเข้าในข้างหนึ่ง ออกนอกข้างหนึ่ง ซึ่งจะทำให้ระดับเลี้ยวมีระยะเท่าเดิมอยู่เสมอ

การใช้เครื่องมือไถหรือพรวนนี้ ควรแบ่งพื้นที่ออกเป็นกะๆ พอหมุนเลี้ยวรถได้คล่องตัว  ไม่ควรเลี้ยวอ้อมรถให้เกินกว่า 15 เมตร และเมื่อไถเสร็จเรียบร้อยตามที่แบ่งไว้แล้วก็จะต้องไถที่เลี้ยวกลับรถทั้งสองข้างอีกครั้งหนึ่ง ไม่ควรไถเป็นรูปสี่เหลี่ยมทั้ง 4 ด้าน

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ