ชมพู่ม่าเหมี่ยว

(Malay Apple)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Syzygium malaccense (L.) Merr. & Perry
ชื่อวงศ์ MYRTACEAE
ชื่ออื่น ชมพู่แดง ชมพู่สาแหรก
ถิ่นกำเนิด มาเลเซีย


ลักษณะทั่วไป ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 8-15 ม. ขนาดทรงพุ่ม 5-7 ม. ไม่ผลัดใบ ทรงพุ่มรูปกรวยกว้างหรือทรงกลมหนาทึบ เปลือกต้นสีเทาหรือสีน้ำตาลอ่อน ค่อนข้างเรียบ หรือแตกเป็นแผ่น
ใบ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก รูปใบหอกเรียวกว้าง 5-10ซม. ยาว 15-20 ซม. ปลายใบแหลมติ่งโคนใบสอบเรียวแหลมขอบใบเรียบ เป็นคลื่นเล็กน้อย แผ่นใบหนาและเหนียว สีเขียวสดเรียบเป็นมัน ก้านใบอวบยาว 0.5-0.9 ซม.


ดอก สีชมพู ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกแยกแขนงที่ด้านข้างของกิ่งแก่ ช่อดอกตั้งยาว 7-10 ซม. กลีบเลี้ยง 4 กลีบ สีเขียวอมน้ำตาลเชื่อม ติดกับฐานรองดอกรูปกรวย กลีบดอก 4 กลีบ รูปช้อน เกสรเพศผู้ จำนวนมาก สีชมพูปลายเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 4-5 ซม.
ผล ผลสดแบบมีเนื้อทรงกลมหรือรียาว กว้าง 4-6 ซม. ยาว 5-8 ซม. ผิวเกลี้ยงเป็นมัน เมื่อสุกเป็นสีแดงหรือขาวลายแดง เนื้อชุ่มน้ำ เมล็ด ค่อนข้างกลม สีเทาอมขาวขนาดใหญ่ 1 เมล็ดต่อผล ออกดอกติดผลตลอดปี ออกดอกมากในฤดูหนาว ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดและตอนกิ่ง
นิเวศวิทยา พบปลูกเลี้ยงอยู่ทั่วไป
การใช้ประโยชน์ รับประทานสดเป็นผลไม้ ผลแม้จะแก่แต่ก็มีรสฝาดและเปรี้ยว
ที่มา:วัลลิ์รุกขบุปผชาติ ตามรอยพระบาทบรมราชกุมารี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ