ดอกซ่อนกลิ่น

ซ่อนกลิ่น

Common name : Tuberose

Scientific name : Polyanthes tuberosa Linn.

Family        : Amaryllidaceae

ซ่อนกลิ่นเป็นพืชล้มลุกอยู่ในวงศ์เดียวกับพลับพลึง รู้จักกันในหมู่คนไทยเป็นอย่างดี พันธุ์ไม้ชนิดนี้มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้แถบเขาแอนดีส ชาวสเปนเอามาปลูกในฟิลิปปินส์ จีนนำมาอีกต่อหนึ่ง นำเข้ามาในประเทศไทยก่อน 200 ปี ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ซ่อนกลิ่นเป็นพืชมีหัว (Bulb) ขึ้นเป็นกระจุก หัวนี้ทำหน้าที่เป็นลำต้นอยู่ใต้ดิน ลักษณะของหัวคล้ายหัวหอม มีรากฝอยงอกเป็นกระจุกออกทางด้านล่าง ส่งใบขึ้นมาเป็นกอ ๆ ใบมีสีเขียว เล็กเรียวยาวโผล่พ้นดิน ขนาดใบยาวประมาณ 1-1.5 ฟุต เมื่อออกดอกจะแทงก้านดอกออกมาจากกลางกอ ตั้งขึ้นมาเป็นแนวดิ่งและมีดอกเกาะเรียงกันเป็นแนวตามก้านดอก ดอกสีขาวบริสุทธิ์ กลิ่นหอมเย็น ส่งกลิ่นไกล มีกลีบดอกหลายกลีบ (แต่ละดอกมีกลีบไม่เท่ากัน) ขนาดดอกยาวประมาณ 2.5 เซ็นติเมตร ช่อดอกหนึ่ง ๆ ยาวประมาณ 20-30 นิ้ว ดอกบานและหอมตั้งแต่เย็น (พระอาทิตย์ตกดิน) ถึงกลางคืน

การขยายพันธุ์

ขยายพันธุ์ด้วยวิธีแยกหัวออกมาปลูกเป็นต้นใหม่ ขึ้นดีในดินปนทรายที่ร่วนซุย เป็นพืชกลางแจ้งที่ต้องการแสงแดดอย่างเต็มที่

ประโยชน์

นิยมปลูกเป็นไม้ตัดดอกใช้ในงานศพ หรือปลูกประดับสถานที่ ปัจจุบันหันไปปลูกไม้ตัดดอกอื่น ๆ กันหมด จึงมีน้อย ดอกตากแห้งใส่แกงจืดรับประทาน

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ