ดาวเรืองเตตราพลอยด์

ดาวเรือง

ดาวเรืองลูกผสมเตตราพลอยด์พันธุ์แรกที่ผลิตเป็นการค้าเป็นงานของบริษัทเบอร์พี ออกมา เมื่อปี 1984 ชื่อพันธุ์ Super Star Orange บริษัทเบอร์พีใช้เวลา 10 ปีเพื่อหาพันธุ์พ่อและพันธุ์แม่ที่เหมาะสม Super Star Orange จัดเป็นดาวเรืองฝรั่งเศส แต่ให้ดอกใหญ่และซ้อนเหมือนดาวเรืองอเมริกัน คือมีขนาดดอก 2.5 – 3 นิ้ว แต่ให้ดอกเร็วเหมือนดาวเรืองฝรั่งเศส ต้นสูง 16 นิ้ว ดอกสีส้มจัด ก้านดอกยาว 5 นิ้ว เนื่องจากดาวเรืองชนิดนี้ไม่ติดเมล็ดที่สมบูรณ์จึงให้ดอกดกและบานได้นาน

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ