ตะไคร้หอม

ตะไคร้หอม

สมุนไพรไล่ยุง

ชื่อพื้นเมืองอื่นๆ จะไคมะขูด ตะไครมะขูด ตะไคร้แดง

ชื่ออังกฤษ Citronella Grass

ชื่อวิทยาศาสตร์ Cymbopogon nandus Rendle

วงศ์ Graminae

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ตะไคร้หอมเป็นพืชล้มลุกจำพวกหญ้า มีอายุหลายปี มีเหง้าอยู่ใต้ดิน ลำต้นตั้งตรง สูงได้ถึง 2 เมตร ออกเป็นกอ ใบรูปยาวแคบ มีกลิ่นหอม ตรงรอยต่อระหว่างใบกับกาบมีแผ่นรูปไข่ปลายตัดยื่นออกมา ยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร มีกาบหุ้ม กาบล่างสุดเกยซ้อนกัน เมื่อแห้งจะม้วนขึ้น ดอกออกเป็นช่อขนาดใหญ่ มีใบประดับลักษณะคล้ายกาบรองรับอยู่ ช่อดอกแยกเป็นหลายแขนง แต่ละแขนงมีช่อย่อย 4 – 5 ช่อ

การปลูก

ปลูกโดยการแยกหน่อหรือเหง้าไปปลูก ชอบขึ้นในดิน

ร่วนซุย นํ้าไม่ขัง ชอบแดดจัด

ส่วนที่ใช้เป็นยา ใบ และต้นสด

ช่วงเวลาที่เก็บเป็นยา

เก็บช่วงที่ใบโตเต็มที่

สารสำคัญ

ในใบและลำต้นมีนํ้ามันหอมระเหยซึ่งประกอบด้วย

สารหลายชนิด เช่น กรดเบนโซอิก (benzoic acid), ซิทราล (citral), การบูร, เจอรานิออล (geraniol), ยูจีนอล (eugenol) และซิโทรเนลลาล (citronellal) เป็นต้น

ประโยชน์ในการรักษา

นํ้ามันจากใบและต้นตะไคร้หอมใช้ทาป้องกันยุงและแมลง เนื่องจากยุงและแมลงไม่ชอบกลิ่นก็จะไม่เข้าใกล้

วิธีใช้ นำใบและต้นสดมาทุบให้แตก จะมีกลิ่นนํ้ามันหอมระเหยออกมา ใช้วางไว้ข้างๆ ตัว ยุงและแมลงจะไม่เข้าใกล้

ปัจจุบันมีผู้ทดลองเตรียมครีม และโลชั่นจากนํ้ามันตะไคร้หอม เพื่อใช้ทากันยุง ผลปรากฏว่าใช้ได้ดี ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อผลิตออกจำหน่าย

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ