ต้นตังหนเสาใบ


ชื่อวิทยาศาสตร์ Calophyllum calaba L. var.bracteatum (Wight) Stevens
ชื่อวงศ์ GUTTIFERAE
ลักษณะทั่วไป ไม้ต้น สูง 20-40 ม. ทรงพุ่มรูปทรงสูงถึงค่อนข้างกลม ลำต้นกลมเปลาตรง เปลือกต้นสีเทาคล้ำแกมเหลือง แตกเป็นร่องลึก แบบรอยไถเป็นทางยาวๆ เปลือกต้นชั้นในเรียงเป็นชั้นๆ เมื่อมีบาดแผล มียางสีเหลืองอ่อนใส ข้น เหนียวคล้ายนํ้าผึ้ง ซึมออกมาเป็นเม็ดเล็กๆ ยอดอ่อนและช่อดอกมักมีขนสีน้ำตาลสั้นๆ
ใบ แผ่นใบแคบรูปรีถึงรูปไข่แกมรูปขอบขนาน กว้าง 2.5-5 ซม. ยาว 4-13 ซม. ผิวใบเกลี้ยง ปลายใบมนถึงเรียวแหลม โคนใบสอบ ก้านใบยาว 1-1.5 ซม.


ดอก สีขาวนวล ออกเป็นช่อสั้นๆ ตามง่ามใบ ช่อดอกมักมีขน ส้ำตาลสั้นๆ เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 ซม. ออกดอกเดือน ก.ย.-ก.พ.
ผล ค่อนข้างกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 1 ซม. ผลแก่ เดือน ม.ค.-มิ.ย.
นิเวศวิทยา พบขึ้นทั่วไปในป่าที่ลุ่มต่ำและในป่าพรุ ทางภาคใต้ ของประเทศไทย บางครั้งกระจายพันธุ์ขึ้นไปสูงถึง 1,400 ม.จากระดับ น้ำทะเล
การใช้ประโยชน์ เนื้อไม้แข็ง เหนียว และทนทานมาก ใช้ทำเสา กระโดงเรือ และใช้ก่อสร้างได้ดี
ที่มา:วัลลิ์รุกขบุปผชาติ ตามรอยพระบาทบรมราชกุมารี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ