ต้นตีนตุ๊กแก

ตีนตุ๊กแก (Teen tukkae)
เป็นพืชล้มลุกอายุข้ามปี (perennial) ลำต้นทอดนอนไปตามพื้น ชูยอด และดอกขึ้น ข้อล่างที่ติดดินจะงอกรากและแตกยอดเป็นต้นใหม่ ลำต้นอาจทอดยาว 30-50 ซม. ลำต้นมีขนสีขาวปกคลุม
ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกันเป็นคู่ๆ ก้านใบยาว 0.5-1.5 ซม. มีขน ใบเป็นหยักห่างๆ คล้ายแยกออกเป็น 3 ปลายมีขนทั้งด้านท้องใบและหลังใบ


ดอก ออกเป็นช่อ (head) บนก้านช่อดอก ที่ค่อนข้างยาว ยาว 15-25 ซม. ออกจากปลายยอด มีขนปกคลุมตลอดความยาวก้านช่อ โดยเฉพาะใกล้ช่อดอก เส้นผ่าศูนย์กลางช่อดอกประมาณ 1.5 ซม. มีส่วนที่คล้ายกลีบเลี้ยง (involucre bract) รองรับอยู่ 2-3 ชั้น ช่อดอกประกอบด้วยดอกย่อยจำนวนมาก อัดแน่นรวมกันอยู่เป็นกระจุก ดอกย่อยมี 2 แบบ ดอกที่อยู่รอบนอก (ray floret) จำนวน 5-6 ดอก แต่ละดอกมี 1 กลีบ กลีบดอกสีขาว อมเหลือง ดอกที่ตรงกลาง (disc flower) มีเป็นจำนวนมาก มีลักษณะเป็นรูปกรวย อัดกันแน่นกลีบดอกสีเหลือง
ผล (achene) รูปรียาว ยาว 1.5 มม. สีดำ มีขนปกคลุมหนาแน่น ทำให้มองดูเป็นสีขาวเทาของขน ภายในมี 1 เมล็ด ปลายยอดมีเส้นเล็กๆ (pappus) จำนวนประมาณ 20 เส้น อ่อนนุ่ม ยาวกว่าผลประมาณ 2 เท่า ช่วยในการพยุงเมล็ดลอยไปไกลๆ เป็นพืชที่มีระบบรากแก้ว
ขยายพันธุ์ โดยอาศัยเมล็ด พบในสวน แปลงพืชไร่ ทุ่งหญ้า และริมทางโดยทั่วไป

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ