ทองหลางด่าง

(Indian coral tree, Tiger claw, Variegated Coral Tree)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Erythrina variegata L.
ชื่อวงศ์ LEGUMIMOSAE – PAPILIONOIDEAE
ชื่ออื่น ทองบ้าน ทองเผือก ทองหลางลาย ปาริชาติ
ถิ่นกำเนิด แทนซาเนีย จีน ไต้หวัน อินเดีย และมาเลเซีย
ลักษณะทั่วไป ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 10-12 ม. ขนาดทรงพุ่ม 8-12 ม. ผลัดใบ ทรงพุ่มกลม หนาทึบ เปลือกต้นสีน้ำตาลเทา มีลายคล้ายร่องแตกตามแนวยาว สีขาว ลำต้นและกิ่งมีหนามสั้น สีดำ


ใบ ใบประกอบมีใบย่อยสามใบ เรียงเวียนสลับ แกนกลางใบประกอบ ยาว 15-20 ซม. รูปไข่หรือรูปไข่แกมรูปขนมเปียกปูน กว้าง 6-15 ซม. ยาว 8-16 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบมนเว้า ขอบใบเรียบ แผ่นใบบางอ่อน สีเขียวสดเป็นมัน มีลายสีเหลืองตามแนวเส้นแขนงใบทั้งสองด้าน


ดอก สีแสดและสีขาว (E.variegata ‘Alba’) มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ออกเป็นช่อ แบบช่อกระจะขนาดใหญ่ที่ปลายกิ่ง ดอกรูปดอกถั่ว กลีบดอกโค้ง ยาว 5-8 ซม. กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นรูประฆัง ขอบหยัก ซี่ฟันตื้นๆ 5 จัก มีขนสั้นๆ กลีบดอก 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 10 อัน ออกดอกเดือน ธ.ค.-ก.พ.
ผล ผลแห้งแตก เป็นฝักหนา กว้าง 2-3 ซม. ยาว 15-20 ซม. คอดเล็กน้อยระหว่างเมล็ด หรือเป็นข้อๆ ต่อกัน เมื่อสุกสีน้ำตาลเข้ม เมล็ดรูปไต สีส้มหรือแสด 2-5 เมล็ดต่อฝัก แต่ไม่ค่อยติดฝัก ติดผลเดือน มี.ค.-พ.ค. ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด ตอนกิ่งหรือปักชำกิ่ง
นิเวศวิทยา พบปลูกเลี้ยงอยู่ทั่วไป
การใช้ประโยชน์ ใช้ตกแต่งสนาม ปลูกตกแต่งสวนใบมีลักษณะสีสันสวยงาม
หมายเหตุ ต้นไม้ประจำจังหวัดปทุมธานี
ที่มา:วัลลิ์รุกขบุปผชาติ ตามรอยพระบาทบรมราชกุมารี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ