นกกะปูด

นกกะปูดหรือนกกดทุกชนิดในสกุล (Genus) Centropus
นกกะปูดของไทยมีอยู่ 2 ชนิด คือ นกกะปูดใหญ่ และนกกะปูดเล็ก


นกกะปูดใหญ่
ชื่อสามัญ Greater Coucal
ชื่อวิทยาศาสตร์ Centropus sinensis
นกกะปูดใหญ่ มีถิ่นกำเนิดในอินเดีย พม่า ไทย อินโดจีน เกาะไหหลำและมาเลเซีย ในประเทศไทยมีทั่วไปทุกภาค ชอบอยู่ตามป่าต่ำและป่าภูเขา อาศัยตามพุ่มไม้รกๆ ใกล้น้ำ มักหากินตามลำพังตัวเดียว บางครั้งจะพบเป็นคู่ เป็นนกที่บินไม่ค่อยเก่งนัก ไม่ชอบบินอาศัยบนต้นไม้สูงๆ
อาหารของนกกะปูดใหญ่ ได้แก่ สัตว์เลื้อยคลานเล็กๆ และแมลงต่างๆ
ผสมพันธุ์ประมาณต้นฤดูฝน ทำรังอยู่ตามพุ่มไม้รกๆ โดยนำกิ่งไม้มาขัดสานกันเป็นรูปกลมๆ มีทางเข้าด้านข้าง วางไข่ครั้งละประมาณ 3-4 ฟอง

 


นกกะปูดเล็ก
ชื่อสามัญ Lesser Coucal
ชื่อวิทยาศาสตร์ Centropus touloue
นกกะปูดเล็ก มีถิ่นกำเนิดในอินเดีย เบงกอล อัสสัม พม่า ไทย เทือกเขาตะนาวศรี อินโดจีน ในประเทศไทยมีเกือบทั่วไปทุกภาค ชอบอยู่ตามป่าหญ้าสูงๆ มากกว่าตามพุ่มไม้รกๆ อยู่ได้ทั้งที่ราบต่ำและภูเขาสูงๆ

ชอบหากินตามป่าหญ้า และชอบอยู่ตัวเดียว แต่ในฤดูผสมพันธุ์จะอยู่เป็นคู่ ซึ่งจะผสมพันธุ์ประมาณเดือนพฤษภาคม-กันยายน ทำรังอยู่ ตามโคนกอหญ้าคา กออ้อหรือโคนพุ่มไม้ วางไข่ครั้งละประมาณ 3-5 ฟอง อาหารได้แก่แมลงต่างๆ และสัตว์เลื้อยคลานเล็กๆ

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ