นกกินเปี้ยว


ชื่อสามัญ White-collared Kingfisher
ชื่อวิทยาศาสตร์ Halcyon chloris
นกกินเปี้ยวมีถิ่นกำเนิดในอินเดีย จีน อันดามันส์ นิโคบารส์ ซุนดาส์ ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย เวียดนาม มาเลเซีย ไทยและลาว ในประเทศไทยมีทางภาคใต้ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงใต้

ตัวผู้และตัวเมียเหมือนกัน ปากมีสีดำ ที่หัวปีกบนหลังและบนหาง มีสีน้ำเงินสดแกมสีเขียว ทางด้านล่างของตัวและรอบคอมีสีขาว ไม่มีลาย ปลายปีกมีสีดำจากโคนปากไปที่เหนือตาทั้งสองข้างมีแถบแคบๆ สีขาว ชอบอาศัยอยู่ตามป่าชายฝั่งทะเลที่เป็นดินเลนตามเกาะต่างๆ ตลอดจนตามริมคลองและริมแม่นํ้า ปกติจะไม่ชอบอยู่ไกลจากฝั่งทะเลมากนัก

เป็นนกซึ่งร้องดังมาก อาหารได้แก่ ปูเปี้ยวและหอยต่างๆ ผสมพันธุ์ในฤดูร้อน ทำรังอยู่ตามโพรงไม้หรือตามต้นไม้ริมฝั่งทะเล บางครั้งอาจทำรังตามโพรงของจอมปลวกด้วย วางไข่ครั้งละ 4 ฟอง
ที่มา:พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ