นกดุเหว่า ไข่ให้อีกาฟัก

ชื่อสามัญ Koel
ชื่อวิทยาศาสตร์ Eudynamys scolopacea

นกดุเหว่ามีถิ่นกำเนิดในอินเดีย อันดามันส์ นิโคบารส์ จีน ไต้หวัน ไหหลำ ซุนดาส์ ฟิลิปปินส์ โซโลมอน ออสเตรเลีย และประเทศต่างๆ ทางแถบตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเซีย ในประเทศไทยมีทั่วไปทุกภาค

นกดุเหว่าตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะไม่เหมือนกัน ตัวผู้ขนทั่วตัวมีสีดำเหลือบน้ำเงิน หางค่อนข้างยาว ตามีสีแดงสด

ตัวเมียขนด้านบนตัวและบนปีกมีสีนํ้าตาลแก่ บนหัวบนหลังและบนปีกมีจุดสีขาว หางมีลายขวางสีขาวหรือสีเนื้อ ด้านใต้ท้องมีสีขาวหรือสีเนื้อ ตรงคอมีจุดสีขาว หน้าอกและตลอดใต้ท้องมีลายขวางเป็นสีน้ำตาลแก่

นกดุเหว่าตัวเมีย

นกดุเหว่าอาศัยอยู่ทั้งป่าต่ำและป่าสูง บริเวณที่ทำการกสิกรรม ตลอดจนตามหมู่บ้านและในเมือง เป็นนกซึ่งไม่สร้างรังเอง มักอาศัยรังของนกอื่นเป็นที่วางไข่ เช่น รังของอีกา สามารถบินได้เร็ว ชอบร้องในเวลาเช้าตรู่ และเวลาเย็นจวนพลบค่ำ

อาหารส่วนใหญ่ได้แก่ผลไม้และเมล็ดพืชบางชนิด บางครั้งก็กินแมลงด้วยเหมือนกัน ฤดูผสมพันธุ์มีระยะกว้างนาน มักผสมพันธุ์พร้อมกับอีกา เมื่อจะวางไข่ จะแอบไปวางไข่ไว้ในรังของอีกาเพื่อให้แม่กาฟักไข่ให้ ลักษณะไข่ของนกดุเหว่า มีลักษณะคล้ายไข่ของอีกา

ที่มา:พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2503

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ