นกเอี้ยงดำ

นกเอี้ยงดำ
ชื่อสามัญ Crested Myna
ชื่อวิทยาศาสตร์ Acridotheres javanicus
นกเอี้ยงดำมีถิ่นกำเนิดในปากีสถาน จีน ชะวา ซีลีเบส พม่า ไทยและอินโดจีน ในประเทศไทยมีทั่วไปทุกภาคยกเว้นทางคาบสมุทรตอนใต้

ตัวผู้และตัวเมียเหมือนกัน ขนเกือบทั่วทั้งตัวมีสีดำ แต่ขนคลุมใต้โคนหางและขนปลายสุดหางมีสีขาว ที่ปีกมีแถบสีขาวอยู่นิดหนึ่ง ที่หน้าผากมีขนขึ้นเป็นหงอนสีดำ

ชอบอาศัยและหากินอยู่ตามที่โล่งบริเวณชายบึง หรือบริเวณใกล้ๆ หมู่บ้าน ซึ่งมีป่าอยู่ใกล้เคียง และตามท้องนาเกือบทั่วไป

ชอบหากิน ใกล้ๆ ฝูงวัวควาย และมักเกาะอยู่บนหลังเพื่อจิกสะเก็ดผิวหนังและแมลงที่มาเกาะวัวควายนั้น บางครั้งจะลงเดินบนพื้นดินรอบๆ วัว ควาย เพื่อจิกหาแมลงกิน อาหารได้แก่แมลงต่างๆ และสะเก็ดผิวหนังของวัว ควาย ฤดูผสมพันธ์ประมาณเดือนมีนาคม-กรกฎาคม ชอบทำรังตามโพรงต้นไม้ซึ่งอยู่ใกล้ๆ บริเวณที่ทำการเพาะปลูก หรือตามชายทุ่ง วางไข่ครั้งละ 3-4 ฟอง

ที่มา:พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2503

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ