นกแขวก (Night Heron)

ชื่อสามัญ Night Heron
ชื่อวิทยาศาสตร์ Nycticorax nyticorax

นกแขวกมีถิ่นกำเนิดใน อินเดีย นิโคบารส์ จีน ไหหลำ ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ ซุนดาส์ พม่า มาเลเซีย ไทย และประเทศต่างๆ ในแหลมอินโดจีน ในประเทศไทยมีในภาคกลาง ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตัวผู้และตัวเมียคล้ายกัน ขนทั่วๆ ไปมีสีเทา บนหัวตลอดจนถึงท้ายทอยและขนเปียมีสีดำแกมน้ำเงิน ขนบนหลังมีสีดำแกมน้ำเงิน ขนที่ปีกและหางมีสีเทา หน้าผากใต้คาง ใต้คอ ใต้ท้องและใต้หางมีสีขาว ในฤดูผสมพันธุ์ ขนเปียสีดำจะเปลี่ยนเป็นสีขาว

นกแขวกชอบอาศัยอยู่ตามต้นไม้หรือกอไผ่ที่ค่อนข้างร่มครึ้ม เงียบและเป็นบริเวณที่อยู่ใกล้น้ำ ชอบเกาะนอนรวมกันเป็นฝูง เป็นนกซึ่งหากินในเวลากลางคืน ในเวลากลางวันจะนอน เมื่อใกล้ค่ำจะพากันออกบินตามบึง หนอง ส่งเสียงร้องเป็นครั้งคราว

อาหารได้แก่ลูกกุ้ง ลูกปลา ลูกกบ ลูกเขียด ตลอดจนหอย หนอนและแมลงต่างๆ ฤดูผสมพันธุ์ประมาณต้นฤดูฝน ทำรังรวมๆ กันบนต้นไม้เดียวกันและมักทำรัง อยู่ปะปนกับนกยางต่างๆ รังทำด้วยกิ่งไม้แห้งเล็กๆ ขัดสานกันตรงกลางเป็นแอ่งสำหรับวางไข่ วางไข่ครั้งละ 4-5 ฟอง

ที่มา:พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2503

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ