นกแว่นรอทไชลด์

ชื่อสามัญ Rothschild’s Peacock Pheasant

ชื่อวิทยาศาสตร์ Polyplectron inopinatum

เป็นนกแว่นที่หาได้ยากและมีผู้เพาะเลี้ยงน้อยมากชนิดหนึ่ง มีถิ่นกำเนิดเฉพาะบนภูเขาบริเวณตอนกลางของประเทศมาเลเซียแห่งเดียวเท่านั้น ชอบอยู่ในภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูง ๆ มีในธรรมชาติน้อยมาก พอจะพบเห็นได้ตามบริเวณสันเขาที่อยู่ระหว่างเซลังงอและปะหัง ตามซอกเขาหรือร่องนํ้าที่มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่น โดยมีผู้เคยพบเป็นฝูงเล็ก ๆ 4-5 ตัว ปกตินกแว่นชนิดนี้บินไม่เก่ง จึงมักจะหากินตามพื้นดิน กินอาหารพวกผลไม้สุกและที่หาได้บนพื้นดิน พฤติกรรมต่าง ๆ ของนกแว่นชนิดนี้เช่น เสียงร้อง และการรำแพนเกี้ยวตัวเมีย ยังไม่มีใครทราบรายละเอียดมากนัก

ลักษณะโดยทั่วไป เป็นนกแว่นที่มีขนาดใหญ่เท่ากับนกแว่นสีเทา ไม่มีขนหงอน ที่คอ หน้า และคาง ขนจะเป็นสีเทาแก่และมีจุดหรือแถบสีขาวเล็ก ๆ จะเห็นจุดนี้ชัดโดยเฉพาะที่บริเวณคางและหน้า ขนคลุมคอสั้นมาก ลักษณะขนส่วนหัวและคอของนกแว่นชนิดนี้จะไปเหมือนกับนกแว่นเยอเมน ตัวผู้มีเดือยข้างละ 2 เดือย มีขนหาง 20 เส้น คู่กลางไม่มีแว่นเหมือนขนหางเส้นอื่น ตัวเมียมีสีเหมือน ๆ กับตัวผู้ แต่แว่นบนหลังจะมีจุดดำ มีขนหางที่สั้นกว่าและมีเพียง 18 เส้น ตัวเล็กกว่าตัวผู้มาก

นกแว่นรอทไชลด์ คู่แรกถูกนำจากมาเลเซียไปเพาะเลี้ยงที่แคลิฟอร์เนียเมื่อปี ค.ศ.1970 และข้อสังเกตจากการเพาะเลี้ยงพบว่า มันวางไข่ครั้งละ 2 ฟอง ใช้เวลาฟักไข่ 20-22 วัน และถ้าเก็บไข่ชุดแรกมันจะออกไข่อีก 2 ฟอง ภายใน 1 เดือน ตัวผู้จะโตเต็มวัยเมื่อมีอายุ 2 ปี

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ