ไม้ดอกล้มลุก:บานไม่รู้โรย

ดอกบานไม่รู้โรย

ชื่อวิทยาศาสตร์ Gomphrena globosa (Gom-FREE-nuh glob-BOH-suh)

ชื่อสามัญ Globe amaranth

วงศ์ Amaranthaceae

ถิ่นเดิม อินเดียและเขตร้อนทั่วไปของโลก

ความสูง 6 – 24 นิ้ว

จำนวนเมล็ดในหนึ่งกรัม 350 – 400

สี ชมพู บานเย็น ขาว ม่วงอมฟ้า แดง

เวลาจากเพาะเมล็ดจนให้ดอก 3 เดือน

บานไม่รู้โรยเป็นไม้ดอกที่ปลูกง่าย เมล็ดค่อนข้างแข็ง ถ้าแช่น้ำอุ่นๆ ก่อนปลูกจะทำให้งอกเร็วขึ้น เมล็ดไม่ต้องการแสงในการงอก ควรกลบเมล็ดหนา 1/8   – 1/4  นิ้ว ดอกมี ขนาด 3/4 นิ้ว ดอกจริงเป็น ดอกเล็กๆ สีเหลืองหรือขาวแทรกอยู่ในกลีบประดับ เมื่อดอกบานแล้วดอกจริงจะร่วงไป ที่นำมาใช้ประดับพานดอกไม้กันคือดอกที่เหลือแต่กลีบประดับเท่านั้น

Gomphrena globosa

บานไม่รู้โรยปลูกได้ในดินทุกชนิดแต่ชอบที่โล่ง มีแดดจัด ต้นทนอากาศร้อนและแห้งแล้งได้ดี เมื่อฝนตกดอกก็ไม่ชํ้าเสียหาย ดอกที่เหลือแต่กลีบประดับสามารถคงสีเดิมได้นาน ถ้าจะทำให้ดอกไม้แห้งให้เก็บเมื่อดอกยังมีกลีบซ้อนกันแน่นจนดอกกลมอยู่ ถ้าเก็บช้าไปกลีบดอกด้านล่าง ๆ จะยืดและสีซีด ตัดดอกให้ติดก้านยาวตามความต้องการ เอาใบออกเสีย มัดปลายก้านดอกรวมกันและห้อยหัวลงไว้ในที่ร่มและแห้งสัก 2-3 อาทิตย์

พันธุ์ Pomponette Series มีดอกสีชมพู ม่วง ขาว ความสูง 12 นิ้ว

Globosa mixed สีคละ ความสูง 18 – 24 นิ้ว

Dwarf Purple Buddy ต้นสูง 6 – 8 นิ้ว ดอกสีบานเย็นขนาด 1.5 นิ้ว ทำเป็นดอกไม้แห้งได้ดีมาก

White Cissy ต้นสูง 8 นิ้ว ดอกสีขาวขนาด 1.5 นิ้ว ให้ดอกดก ปลูกคู่กับ Purple Buddy ได้เหมาะมาก

Rosy สีชมพูอ่อน

Strawberry Field เป็นบานไม่รู้โรยสีแดง (true red) พันธุ์แรก บริษัท Park มีเมล็ดขายตั้งแต่ปี 1988 ต้นสูง 2 ฟุต ดอก 1.5 นิ้ว ต้นให้ดอกดกใช้ทำไม้ตัดดอกสดและทำดอกไม้แห้งได้ดี

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ