ประโยชน์ของTheobroma oil


ชื่อวิทยาศาสตร์ Oleum Theobromatis
ชื่ออังกฤษ Cacao Butter, Cocoa Butter, Butter of Cacao.
ลักษณะ เป็นไขมันสีเหลืองอ่อน ในอุณหภูมิห้องเป็นของแข็ง จะหลอมเหลวเมื่ออุณหภูมิ 30-35 องศาเซลเซียส ละลายได้ดีในอีเทอร์ โคโรฟอร์มและเบนซินละลายได้เล็กน้อยในแอลกอฮอล์ 95%
ส่วนที่ใช้ ไขมันที่ได้จากเมล็ดโกโก้ที่คั่วแล้ว
สารสำคัญ มีกรดไขมันทั้งที่อิ่มตัวและไม่อิ่มตัวได้แก่ stearic acid, palmatic acid เป็นกรดไขมันที่อิ่มตัว พวกกรดที่ไม่อิ่มตัวได้แก่ oleic acid ฯลฯ
ประโยชน์ทางยา ใช้เป็นสารรองพื้น (base)ในการเตรียมพวกยาเหน็บ เคลือบยาเม็ดกลม และเป็นตัวทำให้ชุ่มชื้น
ที่มา:ศาสตราจารย์พเยาว์  เหมือนวงษ์ญาติ

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ