ประโยชน์จากเปลือกถั่วลิสง (เทคโนโลยีชนบท)

ประโยชน์จากเปลือกถั่วลิสง

เปลือกถั่วลิสงที่เคยเป็นวัสดุเหลือทิ้งนั้น ได้มีผู้คิดค้นหาวิธีนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า  จากคุณสมบัติพิเศษที่สำคัญของมันคือ สามารถดูดซับของเหลวได้ดียิ่งถูกบดให้ละเอียดเท่าไรจะยิ่งสามารถดูดซับได้มากขึ้นเท่านั้น  นอกจากนั้นยังมีความคงทนต่อสารเคมีและวัสดุชักได้เป็นอย่างดีด้วย

จากคุณสมบัติดังกล่าว เปลือกถั่วลิสงจึงให้ประโยชน์ได้หลายอย่าง ดังต่อไปนี้

๑.  ใช้เพาะเห็ด จากการทดลองเพาะเห็นด้วยเปลือกถั่วลิสง  โดยเกษตรกรแห่งรัฐจอร์เจียสหรัฐอเมริกา  พบว่าได้ผลดีและประหยัดกว่าวิธีเก่าที่ใช้มูลม้า แต่ก่อนนำไปใช้ควรผึ่งเปลือกถั่วไว้สักระยะหนึ่งก่อนเพื่อป้องกันการเน่าเสีย

๒.  ใช้เป็นเชื้อเพลิง โดยการนำไปอัดแน่นเป็นเชื้อเพลิงแข็ง  เปลือกถั่วลิสงแห้งอัดแท่งให้ความร้อนสูงถึง ๖๐ % ของถ่านโค๊กที่มีคุณภาพดี  และยังมีขี้เถ้าเหลือน้อยมากคือเหลือเพียงประมาณ ๒-๓ % เท่านั้น

๓.  ใช้เป็นส่วนผสมของวัสดุก่อสร้าง โดยใช้ผสมในพลาสติก คอนกรีต แผ่นผนังหรือแผ่นพื้นเช่นเดียวกับการใช้เศษไม้หรือขี้เลื่อยผสม

๔.  ใช้ผสมกากน้ำตาลเป็นอาหารวัว เปลือกถั่วลิสงบดผสมกับกากน้ำตาลที่เหลือจากการทำน้ำตาลทราย เป็นอาหารของวัว-ควายได้ดี มีคุณค่าทางอาหารสูง

๕.  ใช้คลุมดินปลูกต้นไม้ ใช้โรยรอบโคนต้นไม้ดูดซับความชื้นไว้  ป้องกันไม่ให้น้ำซึมลงดินเร็วเกินไป ในกรณีที่เป็นดินทราย เป็นต้น

ข่าวเทคโนโลยีสำหรับชนบท  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ