ผักชี:พืชล้มลุกมีคุณสมบัติด้านสมุนไพร


ผักชี(Coriander)

ผักชีเป็นพืชสมุนไพรล้มลุก มีคุณสมบัติช่วยขับลมในลำไส้ แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ คลื่นเหียนอาเจียน เป็นต้น ผักชีมีอยู่หลายชนิด เช่น ผักชีล้อม ผักชีลาว ผักชีฝรั้ง และผักชีลาหรือที่เรียกสั้น ๆ ว่าผักชี ปลูกได้ในดินทุกชนิด แต่ชอบดินร่วนที่มีการระบายน้ำดี มีความชื้นพอควร ชอบแสงกึ่งร่มกึ่งแดด สามารถปลูกใต้ต้นไม้อื่นได้ พันธุ์ที่นิยมคือ พันธุ์พื้นเมือง พันธุ์สิงคโปร์ พันธุ์สิงคโปร์เมล็ดดำหรือพันธุ์ใต้หวัน และพันธุ์แอฟริกา

การเตรียมดิน

ขุดแปลงพลิกหน้าดิน ตากแดดไว้ 7 วัน ขนาดแปลงยาว 1×4 เมตร ลึก 20 ซม. หรือ 1 หน้าจอบ ย่อยดินให้ร่วนซุย ใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1 กก.ต่อ 1 ตารางเมตร หากมีเมล็ดสะเดาบดให้ใส่ลงไปด้วย เพื่อป้องกันแมลง ในอัตรา 1กก.ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ทิ้งไว้ 3-5 วัน รดน้ำให้ชุ่ม

วิธีการปลูก

ก่อนปลูก นำเมล็ดพันธุ์ไปบดให้แตกเป็นซีก ๆ (อายุเมล็ดพันธุ์ไม่ควรเกิน 6 เดือน เมล็ดหนัก เปลือกใส ไม่มีมอด ข้างในมีสีขาว) จากนั้นให้แช่น้ำไว้ 2-3 ซม. ผึ่งลมให้แห้ง แล้วนำไปเคล้ากับทราย หรือขี้เถ้า เพื่อป้องกันการรบกวนของมด

นำไปหว่านบนแปลงที่เตรียมไว้กลบดินทับบาง ๆ คลุมด้วยฟางหรือหญ้าแห้งหนาประมาณ 2 นิ้ว รดน้ำให้ชุ่ม

การดูแลรักษา

ควรถอนแยกบ้าง หากผักชีขึ้นหนาแน่นเกินไป หมั่นให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ แต่อย่าให้แฉะเกินไปรากจะเน่าได้ หากมีวัชพืชขึ้นต้องถอนออกโดยเร็ว เพื่อไม่ให้แย่งน้ำและธาตุอาหารจากผักชี

หากปลูกในช่วงหน้าร้อน ควรทำร่มกันแดดอีกชั้น โดยอาจนำทางมะพร้าวมาทำค้างปิดคลุมแปลงไว้

การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช

ศัตรูพืชที่มักพบได้แก่ เพลี้ยชนิดต่าง ๆ ให้ฉีดพ่นโดยหมักสะเดา ข่า ตะไคร้หอม อย่างละ 1 กก. ตำให้ละเอียด แช่น้ำ 20 ลิตร หมักทิ้งไว้ 1 คืน กรองหัวเชื้อ 1 ลิตร ผสมน้ำ 18 ลิตร ฉีดพ่นทุก ๆ 7 วัน

การเก็บเกี่ยว

อายุเก็บเกี่ยวคือ 40-60 วัน การเก็บเกี่ยวนิยมถอนทั้งต้นและราก ดังนั้นจึงควรรดน้ำให้ชุ่มแปลงเสียก่อน

ลักษณะนี้เหมาะแก่การเก็บคือ เก็บก่อนผักชีจะออกดอก

 

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ