ผักแพงพวย

ผักแพงพวย (phak phaeng phuai) (ไทย) ผักปอดนํ้า ผักปอด (พายัพ) ก้วยหนึ่งจั้ว จุ๋ยเล้ง ปีแปฉ่าย ฮือเผี่ยเช่า (จีน)
เป็นพืชขึ้นลอยอยู่บนน้ำหรือที่ชื้นแฉะ ลำต้นทอดขนานไปในน้ำ มีรากออกตามข้อ และตามข้อแก่ๆ จะมีส่วนของรากลักษณะคล้ายฟองน้ำหยุ่นๆ สีขาว (spongious white pneumatophores) ช่วยให้ลอยน้ำได้ ลำต้นอวบน้ำ เรียบ
ใบ เป็นใบเดี่ยวออกสลับเวียนกัน ก้านใบยาว 0.3-1 ซม. ลักษณะใบเป็นรูปไข่กลับ ยาว 1-5-5 ซม. กว้าง 0.5-2.5 ซม. ส่วนปลายใบกลมมน ค่อนข้างเรียว เล็กลงมาที่ฐานขอบใบเรียบ มีขนปกคลุมทั้งสองด้านของแผ่นใบด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน
ดอก เป็นดอกเดี่ยว ออกตามซอกใบ ก้านดอกยาว 1 ซม. และยาวเพิ่มขึ้นเมื่อเจริญเป็นผล กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกับรังไข่ ปลายแยกเป็น 5 แฉก ด้านนอกมีขนอ่อนๆ กลีบดอก 5 กลีบ ติดอยู่บนรังไข่ หลุดร่วงได้ง่าย สีขาว โคนกลีบดอกสีเหลืองเข้ม กลีบดอกบางเห็นลายเส้นได้ชัดเจน ปลายกลีบดอกหยักเว้า เป็นสองพู ยาวประมาณ 12 มม. เกสรตัวผู้ 10 อัน มีก้านยาว อับละอองเรณู 2 เซล เกสรตัวเมียมีรังไข่เชื่อมติดกับฐานดอกและกลีบเลี้ยง รังไข่แบ่งเป็น 5 ห้อง มีก้านเกสรตัวเมีย 1 อัน ปลายเป็นตุ่มมีรอยหยักตื้นๆ 5 รอย
ผล เป็นฝักทรงกระบอกตรงหรือโค้งเล็กน้อย อาจมีขนหรือไม่มีก็ได้ ยาว 2-3 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 มม. ก้านยาว 2.5-5.5 ซม. มีเมล็ดมาก เรียบเป็นมันสีนํ้าตาล ยาวประมาณ 1-1.5 มม.
ขยายพันธุ์โดยอาศัยเมล็ด พบในนาข้าว และคลองส่งน้ำ ในแปลงเพาะปลูก

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ