วิธีป้องกันและกำจัดมด

มด มีทั้งชนิดที่ออกหากินเฉพาะเวลากลางคืน และหากินในเวลากลางวัน  พวกนี้ชอบอาศัยอยู่รวมกัน โดยแบ่งเป็นวรรณะต่างๆ มีรังอยู่ใต้ดิน  ซึ่งเราสามารถสังเกตได้โดยดูขุยหรือมูลดินที่สูงขึ้นมา

วิธีกำจัดมด

1.  ป้องกันการเข้าทำลายของมด  โดยการหล่อน้ำ

2.  ใช้ยาฆ่าแมลง เช่น คลอเดน ดีลดริน บีเอชซี หรือเซฟวิน ฉีดที่รังมด

3.  ใช้คลอเดน เซฟวิน หรือไดอาซิโนน ฉีดโดยตรงที่มด ตามฝาผนัง หรือตามทางเดินของมด

4.  ใช้เหยื่อล่อ  โดยใช้ยาฆ่าแมลงผสมกับน้ำตาล

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ