รง,รงทอง

รง หรือ รงทอง มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า กาซิเนีย แฮนเบอร์ยี้ (Carcinia hanburyi, Hk. f. ) อยู่ในตระกูลกัททิเฟอรี่ (Guttiferae) รง หรือรงทอง เป็นน้ำยางสีเหลืองที่กรีดได้จากลำต้นของต้นรงทอง โดยกรีดที่โคนต้นให้ลึกถึงกะพี้ขึ้นไปหายอด แล้วใช้กระบอกไม้ไผ่รองรับน้ำยางสีเหลือง พอน้ำยางแข็งตัวก็แกะกระบอกไม้ไผ่ทิ้ง จะได้รงทองเป็นรูปทรงกระบอก (Pipe Gamboge) เป็นชนิดที่สะอาดดที่สุด อีกชนิดหนึ่งมีคุณภาพต่ำเนื่องจากมีสิ่งสกปรกเจือปนอยู่ ชนิดนี้มีลักษณะเป็นแผ่น (Cake Gamboge) ทำโดยปล่อยให้น้ำยางรงทองไหลลงพื้นโดยไม่มีภาชนะรองรับ น้ำยางรงทองให้สารสีเหลืองที่มีฤทธิ์แรงมาก มีสรรพคุณเป็นยาถ่ายอย่างแรง ถ้ารับประทานมากจะเป็นอันตราย ซึ่งชาวจีนสมัยโบราณถือว่ารงทองเป็นสารพิษมาก ในรงทองประกอบด้วยยาง (gum) ประมาณ ๒๐% และชัน (resin) ประมาณ ๗๕% เนื่องจากการใช้รงทองเป็นยาอันตรายมาก จึงนำรงทองมาใช้ทาสีไม้ ไม้ซอ ตัวไวโอลิน ให้มีสีเหลือง ใช้ทำสีน้ำวาดเขียน, สีระบาย

รงทองเป็นไม้ยืนต้นแถวเขตร้อน เช่น ไทย เขมร ใบสีเขียวเข้มเป็นมัน ลำต้น มียางสีเหลือง

สรุปสรรพคุณ

รงหรือรงทอง ให้น้ำยางสีเหลืองมีคุณสมบัติเป็นยาถ่ายอย่างแรง ในคนรับประทาน ๑๒๕ มก. ส่วนในวัว ควาย ใช้ ๑๕ กรัม

ยางรงทอง ใช้ทาสีไม้ และไม้ซอตัวไวโอลิน ให้มีสีเหลือง เป็นสีน้ำวาดเขียน

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ