วิธีการกำจัดด้วงมะพร้าว

ด้วงมะพร้าว เป็นศัตรูสำคัญในการทำสวนมะพร้าว ด้วงแรดจะมากัดกินส่วนยอดทำให้เกิดการเฟอร์เม้นต์ของน้ำตาล  ซึ่งมีกลิ่นดึงดูดด้วงงวงให้เข้ามาวางไข่ เมื่อไข่ฟักเป็นตัวหนอนแล้วจะเจาะทำลายที่ยอดลงไป อาการขั้นแรกที่สังเกตได้ คือ ใบมะพร้าวที่แตกออกมานั้นใบจะยาวไม่สม่ำเสมอ

วิธีการกำจัด

1. ทำความสะอาดคอรวง และใช้ทรายละเอียดผสมกับดีลดรินโรยให้ทั่ว

2.  ใช้ยาบิเอชซี่(เฮกซาโล)ฉีดยอดมะพร้าว เมื่อพบอาการขั้นแรกที่ถูกทำลาย หรืออาจฉีดป้องกันก็ได้

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ