วิธีปลูกต้นเฟิร์นให้สวยงาม

การปลูกเฟิร์นให้งามไม่ใช่เรื่องยาก โดยสิ่งที่ระวัง คือ เรื่องน้ำต้องระบาย ถ้าน้ำขังต้นเฟิร์นจะตาย ฉะนั้นก่อนปลูก การปิดก้นกระถางสำคัญที่สุด ไม่ควรใช้เศษแผ่นกระถางแบนๆ ปิดรูก้นกระถาง จะทำให้ระบายน้ำไม่ได้ ต้องใช้เศษกระถางแตกที่มีลักษณะโค้งงอ โดยคว่ำปิด อย่าหงายปิด

และกระถางดินเผาจะต้องจุ่มน้ำก่อนปลูก ไม่ว่าจะปลูกต้นไม้อะไรก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นไม้ที่ต้องการน้ำมาก ถ้าเราไม่จุ่มกระถางลงในน้ำก่อน แล้วนำไปปลูกเลย เวลารดน้ำลงไป กระถางจะแย่งดูดซึมน้ำ ต้นไม้ก็จะได้รับน้ำไม่เพียงพอ อาจตายได้ทั้งๆที่เราคิดว่ารดน้ำให้เขาพอแล้ว

ก่อนที่จะใส่ดิน ให้รองก้นกระถางด้วยเศษถ่านเล็กๆเสียก่อน เพื่อให้โปร่งและเย็น

เฟิร์น ต้นใหญ่ควรใช้กระถางดินเผา ดีกว่ากระถางพลาสติก เพราะกระถางพลาสติกไม่เย็น น้ำระเหยไม่ได้ ทำให้ดินแฉะ ถ้าเราผสมดินให้โปร่้งในช่วงแรกก็พอช่วยได้ แต่พอรดน้ำนานๆเข้า ดินจะอัดกันแน่น ดินแฉะจะทำให้เฟิร์นไม่งาม

ขนาด ของกระถาง ควรสัมพันธ์กับขนาดของต้น ถ้าปลูกเฟิร์นต้นเล็ก แต่ใช้กระถางขนาดใหญ่เกินไป จะทำให้มีความชื้นสูง ดังนั้นควรจะค่อยๆขยายขนาดกระถางออกไป

การดูว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะเปลี่ยนขนาดของกระถาง ให้ดูที่ขนาดลำต้นและราก ถ้าเต็มกระถาง ก็ให้เปลี่ยนกระถางได้

การ เลี้ยงเฟิร์นให้สวยงามต้องใจแข็ง คือ ต้องหมั่นสังเกตุ ถ้าเห็นค่อนข้างใบแก่ให้ตัดทิ้งเลย ไม่ใช่ว่าเสียดาย รอจนกระทั่งใบเหลืองและร่วงเอง เพราะรากต้องดูน้ำและอาหารไปเลี้ยงใบแก่อยู่ แทนที่จะมาเลี้ยงใบใหม่

ถ้าตัดใบแก่ทิ้งแล้วรดน้ำให้ไหลออกจากก้น กระถาง ให้ต้นไม้รับน้ำอย่างเต็มที่ จะทำให้ใบใหม่งอกออกมาเร็วขึ้น และยอดใหม่ก็จะออกมาอ้วนท้วน แข็งแรง สมบูรณ์ และควรเติมดินด้วยอย่าให้รากลอย เท่านี้เฟิร์นที่ท่านปลูกก็จะสวยงามสมดังใจท่าน

 

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ