ว่านกวักแม่จันทร์หรือกวักพระจันทร์

กวักแม่จันทร์

ลักษณะ หัว…เป็นเง่า คล้ายหัวตระไคร้ มีรากมาก ว่านนี้มีรากอยู่2 ชนิดคือ

1. รากสำหรับดูดอาหาร หรือเก็บน้ำหล่อเลี้ยงลำต้น

2. รากที่ออกเป็นหรด(ไหล) งอกจากเง่าหรือหัวเลื้อยไปตามใต้ดิน เพื่อจะไปโผล่แทงหน่อออกเป็นต้นใหม่ได้

ใบ….ก้านใบ คล้ายใบขมิ้นอ้อย หรือใบกระชาย แตกกาบออกเป็น ก้านใบ ขึ้นเป็นกอ ก้านเขียว ใบเขียว ปลายใบแหลมมนคล้ายว่านมหาลาภ หรือกวักหงษาวดี

ดอก  ขึ้นเป็นก้านยาวสูงพ้นต้นคล้ายดอกจำปี หรือคล้ายดอก

บอนหน้าวัวเป็นชะบัง มีเกษรสีเหลืองอ่อน ๆ มีกลิ่นหอมคล้ายนํ้ามันจันทน์

สรรพคุณ เป็นว่านที่นำความเป็นศิริมงคล โชคลาภ เมตตา มหานิยม ค้าขายดี เป็นว่านคู่กันกับกวักแม่จันทร์

วิธีปลูก ให้เลือกวันปลูก ที่เป็นศิริมงคล (เช่นวันอธิบดี-ธงชัย) เช่นเดียวกันกับกวักพุทธเจ้าหลวงทุกประการ

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ