ว่านกวักแม่ทองใบหรือกวักทองใบ

กวักทองใบ

ลักษณะ ลำต้นเหมือนว่านทางเงิน แต่ไม่มีทางที่ใบ หรือเหมือนว่านเศรษฐีใบทางแต่เล็กกว่า ใบสีเขียวเป็นมันคล้ายใบพายเล็กๆ มีกาบหุ้มทั้งหัวและทั้งต้น กาบแบนปลายใบมนเหมือนว่านกระทู้ ดอกสี ขาวดังว่านี้กวักนางพญาใหญ่ แต่ดอกเล็กกว่ามีเกษรสีเหลือง ดอกมีกลิ่นหอมโชย หัวเหมือนหอมหัวใหญ่ เนื้อในหัวสีขาว ลำต้นไม่มี มีแต่ใบขึ้นจากหัวปลูกขยายพันธุ์เต็มกระถางเมื่อใด จะสวยงามมาก ว่านต้นนี้ถ้าปลูกงามดีสูงได้ถึง 1 เมตร ยิ่งออกดอกพร้อมกันมองดูสวยงามยิ่งนักฯ

สรรพคุณ เป็นยอดว่านเสี่ยงทายโชค ผู้ใดมีไว้ในครอบครอง เป็นสิริมงคลบันดาลให้ประสพโชคลาภอยู่เนืองๆ ถ้าว่านต้นนี้ออกดอกให้นำผ้าสีสดๆ นำไปผูกแล้วตั้งความปรารถนา จะได้สมความปรารถนา ทุกรายไป ผู้ใดมีโชคลาภอยู่แล้ว ถ้าว่านต้นนี้ออกดอกจะยิ่งมีโชคมากยิ่งขึ้น ก่อนรดนํ้าให้ว่าคาถานี้ “มหาลาโภ โหตุ ภะวันตุ เม” 3 จบ แล้วจงรดนำ ระวังอย่างรดให้แฉะมากนัก ในตำราของท่านอุตตะมะ ท่านกล่าวไว้ว่า “รดนํ้าให้ว่าคาถานี้ นะโมพุทธายะ สิทธิมหาลาโภ อุตตะโม โหตุ ประสิทธิเมน”3 จบรดนํ้าลงไป ประเสริฐนักฯ

ผู้ใดมีว่านต้นนี้ปลูกโชว์ไว้ในร้านค้า จะบันดาลให้ลูกค้าเข้าร้านมิได้ขาด ว่านต้นนี้ควรนำไปตั้งร่วมกับว่านมหาโชค และว่านมหาลาภ ว่าน 3 อย่างนี้เป็นโซคลาภร่วมกัน จะบันดาลลาภผลมาสู่บ้านเรือนไม่ขาดสาย ว่านต้นนี้เป็นที่นิยมหาเลี้ยงยากพอสมควร

วิธีปลูก แยกหน่อหรือหัวจากต้นเดิม แล้วนำดินสะอาดปนใบไม้ผุบ้างก็ดีดำหัวว่านให้โผล่ดินเล็กน้อย ก่อนรดน้ำ ให้เศกคาถา “นะโมพุทธายะ 3 จบ” จึงรดน้ำ อย่าให้โชกนัก อาหารของว่านต้นนี้ชอบใบกระถินสด ใส่ลงไปหน้ากระถางจะงามรวดเร็วมาก

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ