ว่านค้ำคูณ

ว่านค้ำคูณ

ลักษณะ หัว ราก คล้ายกระชายธรรมดา แต่เล็กกว่ากระชาย มาก และคล้ายกันกับว่านถอนโมขศักเหมือนกัน เนื้อในหัวเป็นสีเหลืองอ่อน ต้น ก้าน ใบ คล้ายกระชาย หรือว่านเปราะหอม แต่ใบใหญ่กว่าเปราะหอม ก้านเขียว ใบเขียว ปลายใบแหลมมน ดอกขึ้นเป็นก้านยาวตรงโคนต้น บานเป็นช่อแตกเป็นแฉกเหมือนว่านดอกโมกขศักดิ์

สรรพคุณ ว่าน ต้นนี้เป็นว่านเมตตามหานิยมแก่สถานที่และผู้ เป็นเจ้าของ

วิธีปลูก ให้ปฏิบัติการปลูกเหมือนกับว่านกระชายดำ โดยใช้ดิน ร่วนๆ ปนกับใบทองหลางและหญ้าแห้งๆ สับเป็นท่อนๆ ใส่ลงกระถาง ราวค่อนกระถาง แล้วเอาหัวลงดินกลบอย่าให้มิดหัว รดนํ้าพอสมควร อย่าให้ชุ่มมาก จะทำให้หัวว่านเน่าตายเสีย ว่านต้นนี้เป็นว่านล้มลุก เจริญเติบโตหน้าฝนเท่านั้น ๆ

 

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ