ว่านมหากาฬ

วงศ์แอสเทอเรซีอี(ASTERACEAE)หรือ วงศ์คอมโพซีตี(COMPOSITAE)

เป็นพืชวงศ์ใหญ่มี 900 สกุล ประมาณ 13,000 ชนิด ขึ้นกระจัดกระจายทั่วโลก ส่วนใหญ่เป็นพืชล้มลุก หรือไม้พุ่มเล็กๆ ใบเดี่ยวเรียงสลับ หรือออกตรงกันข้ามเป็นคู่ ดอกออกเป็นช่อ มีใบประดับเรียงเป็นวงซ้อนกันเป็นชั้นรองรับดูคล้ายเป็นดอกเดี่ยว แต่ละช่อมีดอก 2 แบบ ดอกที่อยู่รอบนอกมักจะไม่มีเพศหรือเป็นดอกตัวเมีย กลีบเลี้ยงคล้ายเส้นขน กลีบดอกเชื่อมกันเป็นหลอดสั้น ๆ ปลายแผ่เป็นแผ่น 1 แผ่น ดอกที่อยู่เป็นกลุ่มตรงกลางช่อดอกเป็นดอกสมบูรณ์เพศ กลีบเลี้ยงคล้ายเส้นขนเช่นเดียวกัน แต่กลีบดอกโคนเชื่อมกันเป็นหลอดสั้น ๆ ปลายแยกเป็น 5 กลีบ เกสรตัวผู้ 5 อัน อับเรณูเชื่อมติดกัน รังไข่อยู่ใต้ชั้นต่างๆ ของดอก ผลเป็นผล แห้งเล็กๆ คล้ายเมล็ด ตัวอย่างของพืชวงศ์นี้ที่รู้จักกันดีคือ บานชื่น (Zinnia elegans Jacq.) ดาวกระจาย (Cosmos spp.) ทานตะวัน (Helianthus annuus Linn.)

หนาดขาว

Anaphalis margaritacea Benth.

หนาดขาว หนาดดอย

ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ลำต้นมีขนสีขาวปกคลุมหนาแน่น ใบเดี่ยวเรียงสลับกัน รูปใบหอก ปลายใบและโคนใบแหลม ขอบใบเป็นคลื่น ดอกออกเป็นช่อแตกแขนง ดอกวงนอกสีขาว ดอกที่อยู่เป็นกลุ่มตรงกลางสีเหลืองอ่อน ออกดอกในเดือนพฤศจิกายน พบขึ้นในที่สูงประมาณ 1,000 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ตามภูเขาสูง ๆ เช่นที่ดอยอินทนนท์

ว่านมหากาฬ

Gynura pseudo-china DC. var. hispida Thv.

ว่านมหากาฬ

ว่านมหากาฬ เป็นไม้ล้มลุกมีหัวใต้ดิน ลำต้นสั้น มีขนปกคลุมทั่วไป ใบเดี่ยวจัดเรียงสลับกันหนาแน่นบริเวณโคนต้น แผ่นใบรูปไข่กลับถึงรูปหอก ขอบใบหยักเว้า ดอกช่อเรียงอัดกันแน่น ก้านช่อดอกยาวและตั้งตรง ดอกสีส้มหรือเหลืองอมส้ม ดอกตูมที่อยู่เป็นกลุ่มตรงกลางสีส้มสด ออกดอกราวเดือนเมษายน พบทั่วไป

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ