สมุนไพร:ช้อยนางรำ

นางรำ ช้อยช่างรำ ว่านมีดยับ (เหนือ) แพวแดง (อรัญประเทศ)

Desmodium gyrans DC. LEGUMINOSEA

เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ใบเดี่ยว รูปไข่ ใบตามกิ่งแก่จะเป็นรูปหอกเรียวยาวปลายแหลมพื้นเขียว ลายเส้นสีขาว ยาวประมาณ ๒ นิ้ว มีหูใบเล็กๆ ๒ ใบ หูใบกระดุกกระดิกได้ ตามเสียงที่กระทบ ผลเป็นฝักแบนยาวคล้ายอีเหนียวใหญ่ เกิดตามป่าดงดิบเขา พบมากตามเขาสูงทางกาคเหนือ ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด

สรรพคุณ

ใบ รสเย็นขื่น ขับปัสสาวะ แก้ไข้ลมเพลมพัด แก้ไข้ประสาทพิการ

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ