สมุนไพร:อังกาบ

ทองระอา อังกาบเมือง คันชั่ง ก้านชั่ง

Barleria crlstata Linn.

ACANTHACEAE

เป็นไม้ทรงพุ่ม สูง 1-2 ม. ใบเดี่ยวรูปหอกปลายเเหลบ ผิวเรียบบาง สีเขียวอมเหลือง ดอกอัดกันเป็นช่อ ดอกมีหลายสี คือ สีเหลืองสด สีฟ้า สีขาว กลีบรองดอกสีเขียว เรียงกันเป็นแท่ง ออกที่ปลายกิ่ง ฝักกลมรี มี 4 เมล็ด

สรรพคุณ

ใบ รลขมเฝื่อน ต้มหรือชงน้ำร้อนดื่ม แก้หวัดในเด็ก แก้ไข้ แก้ปวดตามข้อ แก้บวม แก้คัน แก้ท้องผูก แก้อาหารไมย่อย

แก้เลือดออกตามไรฟัน

ดอก รสหวานร้อน ต้มหรือชงน้ำร้อนดื่ม บำรุงธาตุไฟทั้ง 4 แก้เสบหะ

ราก รสขม ต้มดื่ม ชนิดดอกสีเหลือง แก้ไข้ ชนิดดอกสีฟ้าม่วง ขับปัสสาวะ ขับระดูที่เป็นลิ่มเป็นก้อน ฟอกโลหิตระดู แก้ปวดเมื่อยบั้นเอว

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ