สมุนไพร:เสลดพังพอนตัวผู้

เสลดพังพอน ชองระอา

Barleria lupulino Undl. ACANTHACEAE

เป็นไม้พุ่มขนาดย่อม สูง 3-6 ฟุต ตามข้อและโคนใบ มีหนามแหลมยาว ใบเดี่ยวรูปหอกแคบปลายแหลม เส้นใบและก้านใบสีแดงอมดำ ดอกช่อกลมทรงกรวย กลีบดอกสีเหลือง โคนเป็นหลอดปลายบานเป็นปาก

สรรพคุณ

ใบ รลจืดเย็น ตำผสมสุราคั้นเอาน้ำดื่ม กากพอกแก้พิษงู แก้ไฟลามทุ่ง แก้พิษแมลงกัดต่อย

ราก รสจืดเย็น ฝนกับสุราดื่มและทาแก้พิษงู แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ