สมุนไพรใช้รักษาฝีและแผลพุพอง

เทียนบ้าน

ชื่อวิทยาศาสตร์ Impatiens balsamina Linn.

ชื่ออื่น ๆ เทียนดอก เทียนไทย เทียนสวน ห่งเซียง จึงกะฮวย เซียวก่ออั้ง โจ๋ยกะเช่า (จีน)

ชื่ออังกฤษ Garden balsam

วงศ์    Balsaminaceae

ลักษณะต้น ไม้ล้มลุกอายุ 1 ปีสูง 0.6-1.0 เมตร ลำต้นตั้งตรงอวบนํ้า ไม่ค่อยแตกกิ่งก้านสาขา ใบเดี่ยวเรียงตัวแบบสลับ ใบรูปยาวรี ปลายใบและโคนใบแหลม ขอบใบจักเป็นฟัน ดอกออกเป็นกระจุกมี 1-3 ดอก ออกที่ซอกใบ ดอกมีสีขาว ชมพู แดง ม่วง ก้านดอกสั้น กลีบเลี้ยงมี 3-5 กลีบ กลีบดอกมี 3-5 กลีบ มีกลีบหนึ่งงอเป็น spur เกสรตัวผู้มี 5 อัน เกสรตัวเมียค่อนข้างยาว ฝักเป็นแบบ capsule รูปร่างยาวรี มีขนเล็กน้อย ภายในมีเมล็ดมาก

ส่วนที่ใช้ ใบสด ดอกสด

สารสำคัญ ใบมี 1, 2, 4,-trihydroxynaphthalene- 4-glucoside, kaempferol-3-arabino- side ดอกมี anthocyanin, kaempferof, quercetin และ naphthoquinone

สรรพคุณ ใช้แก้ฝีและแผลที่มีหนอง

วิธีใช้ นำใบสด ดอกสดประมาณ 1 กำมือ ตำพอกบริเวณที่เป็น เปลี่ยนวันละ 3ครั้ง

การขยายพันธุ์และการปลูก

ใช้เมล็ด หว่านเมล็ดในแปลงที่เตรียมไว้ เทียนบ้านชอบดินที่มีอินทรีย์วัตถุสูง ให้ความชุ่มชื่นสมํ่าเสมอ ไม่ชอบแดดจัดมาก หมั่นดูแลแมลงเพลี้ยแป้ง และโรครากเน่า

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ