สารภีมีประโยชน์อย่างไร


ชื่อวิทยาศาสตร์ Mammes siamensis Kost.
ชื่ออื่นๆ สารภีแนน (เชียงใหม่) สร้อยพี (ใต้)
ลักษณะ เป็นไม้ต้นขนาดกลางสูง 8-12 เมตร ใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามสีเขียวเข้ม รูปไข่ยาว ใบอ่อนเป็นมัน ใบค่อนข้างหนาเหนียว ลำต้นมียางสีเหลือง ดอกออกเป็นกระจุก 2-5 ดอก ตามกิ่งก้านดอกมีสีขาว ดอกตูมกลมกลีบดอกสีนวลอ่อนๆ บาง เกสรตัวผู้สีเหลืองมีเป็นจำนวนมาก ดอกบานมีกลิ่นหอม ผลเป็นรูปกลมยาว หรือรูปกระสวยป้อมเมื่อสุกเป็นสีส้ม
ส่วนที่ใช้ ดอกที่เริ่มบาน


สารสำคัญ 6-butyryl-5, 7-dihydroxy-8-(3,3-dimethylallyl)-4-phenyl-coumarin, ß-sitosterol, stigmasterol, campesterol and C-glucosyl flavone
ประโยชน์ทางยา ดอกขับลม บำรุงหัวใจ สารพวก coumarin มีฤทธิ์ในการขยายหลอดเลือด ยาไทยใช้ผสมเป็นเกสรทั้งห้า ทั้งเจ็ด ทั้งเก้า แก้ลม บำรุงหัวใจ
อื่นๆ ผลสุกรับประทานได้มีกลิ่นหอม ดอกตูมใช้ย้อมไหมให้สีแดง
เกสรทั้ง 5        เกสรทั้ง 7                    เกสรทั้ง 9
มะลิ                   เหมือนเกสรทั้ง 5         เหมือนเกสรทั้ง 7
พิกุล                  เพิ่ม                               เพิ่ม
สารภี                 จำปา                             ลำเจียก
บุนนาค              กระดังงาไทย              ลำดวน
บัวหลวง
ที่มา:ศาสตราจารย์พเยาว์  เหมือนวงษ์ญาติ

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ