สารเคมีที่น่าสนใจ

สารที่ได้กล่าวถึงบางชนิดยังไม่มีจำหน่ายในประเทศไทย หรือบางชนิด กำลังอยู่ในขั้นทดลองเพื่อหาลู่ทางที่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์ ดังนั้นสารเหล่านี้จึงมีแนวโน้มที่จะมีจำหน่ายในประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นี้

Ancymidol
ชื่อเคมี: α-cydopropyl-α-(4-methoxyphenyl)-5-pyrimidinemethanol ชื่อการค้า: A-Rest®
รูปผลิตภัณฑ์: สารละลาย 0.026 %
ผู้ผลิต : Elanco Products Co., Division of Eli Lily and Co.
การใช้ประโยชน์: ลดความสูงของต้นไม้ดอกไม้ประดับหลายชนิด เช่น คริสต์มาส ทิวลิป เบญจมาศ อีสเตอร์ลิลลี่ แดฟโฟดิล

Chlorflurenol – methyl ester
ชื่อเคมี : methyl 2-chloro-9-hydroxyfluorene-9-carboxylate
ชื่อการค้า: Maintain® CF 125, CF 125®, Curbiset® , Maintain® A, Multiprop®
รูปผลิตภัณฑ์: สารละลายนํ้ามัน(e.c.)5 และ 12.5 %
ผู้ผลิต : Celamerck GmbH & Co.KG (เยอรมันตะวันตก) (CF 125® , Multiprop® E.M. Indrustries, Inc. (Curbiset® )
Uniroyal Chemical, Division of Uniroyal Inc. (Maintain® CF 125)
การใช้ประโยชน์: ชะลอการเติบโตของหญ้าสนาม วัชพืชใบกว้าง และไม้เลื้อย เพิ่มการติดผลของแตงกวาสายพันธุ์ที่ให้ดอกตัวเมีย เร่งการเกิดหน่อของสับปะรด

Chlormequat
ชื่อเคมี : 2-chloroethyl trimethylammonium chloride
ชื่อการค้า : Cycocel® , Ce Ce Ce® , Cycocel-Extra® , Lihocin® , Cycogan Hico CCC, Increcel, Chlormequat-chloride + Cholin-Chloride®
รูปผลิตภัณฑ์: สารละลาย 11.8, 25, 40, และ 50 % ผง 65 %
ผู้ผลิต : American Cyanamid Co. (Cycocel® )
BASF Aktiengesellschaft (เยอรมันตะวันตก) (Ce Ce Ce® , Chlormequat-Chloride + Cholin-Cloride®, Cycocel-Extra® )
BASF India Ltd. (อินเดีย) (Lihocin® )
Hico Products Ltd. (อินเดีย) (Hico CCC)
Makhteshim-Agan (อิสราเอล) (Cycogan® )
Sarabhai M. Chemicals (อินเดีย) (Increcel)
การใช้ประโยชน์: ลดความสูงไม้ประดับบางชนิด เช่น คริสต์มาส ป้องกันการหักล้มของธัญญพืชชนิดต่างๆ เช่น ข้าวสาลี โอ๊ต เพิ่มผลผลิตฝ้าย มะเขือเทศ พริก ยาสูบ แรดิช แตง กะหลํ่าปลี กะหลํ่าดอก ถั่ว มะม่วง

Dikegulac – sodium
ชื่อเคมี: 2, 3 : 4, 6-di-0-isopropylidene-α-L-xylo-2-hexulofuranosonic acid หรือ 3 : 4, 6-bis-O-(l-methylethyllidene) α-L-xylo-2-hexulofuranosonic acid
ชื่อการค้า : Atrinal®
รูปผลิตภัณฑ์: สารละลายเข้มข้น 20%
ผู้ผลิต: Dr R. Maag Ltd, Maag Agrochemicals (Switzerland) Maag, Inc.
การใช้ประโยชน์: ลดความสูงของไม้พุ่ม ไม้รั้ว พืชคลุมดิน เพิ่มการแตกแขนงของต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกไม้เนื้อแข็ง

Glyphosine
ชื่อเคมี: N,N-bis(phosphonomethyl)glycine
ชื่อการค้า : Polaris®
รูปผลิตภัณฑ์: ผงละลายนํ้า (w.s.p.) 85%
ผู้ผลิต : Monsanto Agricultural Products Co.
การใช้ประโยชน์: เร่งการแก่และเพิ่มนํ้าตาลของต้นอ้อย

Paclobutrazol
ชื่อเคมี: (2RS, 3RS) -1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-2-(1H-1,2,4-triazol-l-yl) pentan-3-ol
ชื่อการค้า : Cultar®
รูปผลิตภัณฑ์: สารแขวนลอยเข้มข้น (suspension concentrate)25% ผงเปียกนํ้า(w.p.)50%
ผู้ผลิต : Imperial Chemical Industries PLC Plant Protection Division
การใช้ประโยชน์: ลดความสูงของต้นไม้ดอกไม้ประดับ ลดความยาวกิ่งไม้ผลหลายชนิดก เพื่อการปลูกระยะชิด เร่งการออกดอกและเพิ่มผลผลิตไม้ผลเขตหนาวหลายชนิดเช่น แอปเปิล สาลี่ เนกตารีน พลัม เชอรี่

ที่มา:พีรเดช  ทองอำไพ

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ