สุพรรณิการ์ (ฝ้ายคำ)

Common name :

Scientifie name : Cochlospevmum veliyiosum

Family : Bixaceae

ฝ้ายคำเป็นต้นไม้ขนาดย่อมหรือขนาดกลาง เป็นพุ่ม ใบมนขอบเว้าเป็น 5 แฉก ขนาดของใบใหญ่กว้างราว 15-20 ชม. ออกดอกในฤดูแล้ง เวลาใบร่วงหมด ดอกออกเป็นช่อตั้ง ในช่องหนึ่งมีดอกหลายดอกออกบานอยู่ได้หลายวัน ผล กลม ๆ รีภายในผลมีเมล็ดมีปุ๋ยฝ้าย จึงเรียกว่า ฝ้ายคำ เนื่องจากดอกมีสีเหลืองสด เวลาออกดอกเป็นที่สดุดตาแก่ผู้ที่ได้พบเห็น ในเมืองไทย พบขึ้นอยู่ตามป่าเขาที่แห้งแล้งบางแห่งในภาคเหนือ ส่วนอีกชนิดหนึ่งคือ c.vitifolium เป็นพันธุ์ดอกเล็กแต่ทนทาน เป็นพันธุ์ไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้ เวลาออกดอกมีใบติดอยู่บนต้นบ้าง จึงไม่งามเท่าฝ้ายดำของเรา มาระยะหลัง เปลี่ยนชื่อเป็น “สุพรรณิการ์” อยู่ในวงศ์ Bixaceae

การขยายพันธุ์

นิยมการขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดเสียก่อนแล้วจึงนำไปปลูกในที่ ๆ ต้องการมีนิสัย ลักษณะเหมือนต้นไม้ดอกที่เวลาออกดอกและทิ้งใบ เช่น ราชพฤกษ์ แคฝรั่ง เหมือนกัน ดังนั้นในการเลือกที่ปลูกจึงควรเลือกที่ระบายน้ำได้ดี มีความแห้งแล้งชั่วระยะเวลาหนึ่งให้ใบร่วงหมด แล้วจะแตกตาเป็นดอกเต็มต้น

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ