ส้มดิน

ส้มดิน (som din) ผักแว่น สังส้ม หญ้าตานทราย ส้มสังกา ส้มสามตา ส้มกบ(พายัพ)
เป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็ก อายุปีเดียว (annual) หรือข้ามปี (perennial) ลำต้นทอดนอนไปกับพื้น ยาว 30-50 ซม. แตกกิ่งก้านสาขามาก มักแตกกิ่งออกจากโคนต้น แตกรากตามข้อที่แตะดิน รากเป็นรากฝอย (ไม่มีหัว) ลำต้นเป็นสีน้ำตาล มีแนวเส้นเป็นทางยาวบนลำต้น ต้นอ่อนจะมีขนปกคลุมตลอดลำต้น
ใบ เป็นใบประกอบชูตั้งขึ้นจากข้อทุกข้อ เส้นผ่าศูนย์กลางของใบประกอบประมาณ 2.5 ซม. มีใบย่อยรูปหัวใจ 3 ใบ ออกจากตำแหนงเดียวกันที่ปลายก้านใบประกอบ ใบย่อย ยาว 5-10 มม. ไม่มีก้าน ก้านใบประกอบยาว 2.5-5 ซม.
ดอก ออกเป็นดอกเดี่ยวหรือเป็นช่อคล้ายร่มจากซอกใบ จำนวน 2-6 ดอก ก้านช่อดอกยาวพอๆ กับก้านใบ หรือยาวกว่า ยาว 3-9 ซม. ดอกกลางเจริญก่อน สีเหลือง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ ปลายแหลมสีเขียว กลีบดอก 5 กลีบ รูปหัวใจสีเหลือง เกสรตัวผู้มี 10 อัน ส่วนโคนติดกันเป็นหลอด รังไข่มี 5 กลีบ ภายในแบ่งเป็น 5 ห้อง ปลายก้านเกสรตัวเมียแยกเป็น 5 เส้น อยู่สูงกว่าเกสรตัวผู้
ผล (capsule) เป็นแท่งทรงกระบอก มี 5 เหลี่ยม ปลายแหลม ผลยาว 2 ซม. สีเขียว มีขนอ่อนนุ่มปกคลุม ภายในมีเมล็ดเป็นจำนวนมาก เมื่อผลแก่จะแตกออกและดีดเมล็ดกระเด็นออกไปได้ไกลๆ
เมล็ด มีขนาดเล็ก ลักษณะแบนรี สีน้ำตาลแดง ยาว 1.5 มม. มีสันตามแนวขวาง ใบและก้านมีรสเปรี้ยว
ขยายพันธุ์โดยอาศัยเมล็ด พบทั่วไปอย่างกว้างขวาง

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ