หญ้างวงช้าง

หญ้างวงช้าง (yaa nguang chaang) ผักแพวขาว หวายงวงช้าง (ไทย)หญ้างวงช้างน้อย (พายัพ) ไต่บ๋วยเอี๊ยว เฉี่ยผี่เช่า เงียวบ๋วยเช่า (จีน)
เป็นพืชล้มลุก เกิดตอนฤดูฝน ถึงหน้าแล้งตาย สูง 20-75 ซม. ต้นอวบน้ำ บางครั้งปรากฎร่องลึกบนลำต้น มีขนหยาบๆ สีขาว ปกคลุมทั้งต้น โดยเฉพาะตามยอดอ่อนจะเห็นขนได้ชัดเจน
ใบ เป็นใบเดี่ยวออกสลับกัน หรือตรงข้ามกัน ลักษณะทรงกลมรี ปลายใบแหลมสั้น กลางใบกว้างออก โคนใบสอบเข้าหาเส้นกลางใบทั้งสองด้าน ทำให้มองดูคล้ายเป็นปีกของก้านใบ ตัวใบยาว 3-15 ซม. กว้าง 2-10 ซม. ใบมีรอยย่นขรุขระ มีขนปกคลุมแน่นทั้งสองด้าน ขอบใบมีรอยหยักเป็นคลื่น เส้นใบนูนชิดด้านท้องใบและเป็นร่องบนหลังใบ


ดอก เป็นช่อ (simple spikes) ออกตามยอด หรือตรงข้ามกับใบ ยาว 3-10 ซม. สีขาว หรือขาวเจือม่วงอ่อนๆ ดอกย่อยเรียงตัวกันเป็นสองแถว อยู่เฉพาะด้านบนของก้านช่อดอก บานจากโคนใบไปปลายช่อ ปลายช่อโค้งงอ คล้ายงวงช้างชูขึ้น ดอกย่อย มีกลีบเลี้ยงสีเขียว 5 กลีบ ขนาดไม่เท่ากัน มีขนละเอียดปกคลุมอยู่ กลีบดอกสีฟ้าเกือบขาว ติดกันเป็นหลอด ที่ขอบมีรอยหยักตื้นๆ แบ่งเป็น 5 กลีบ บานออก กลีบดอกยาวประมาณ 5 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.3-5 มม. เกสรตัวผู้มี 5 อัน ติดอยู่ด้านในของดอก มีก้านเกสรตัวเมีย 1 อัน รังไข่เป็นรูปจานแบนๆ มี 4 ห้อง
ผล ทรงกลมขนาดยาว 4-5 มม. เกิดจากการที่รังไข่ 2 อันรวมตัวติดกัน จะแยกเป็น 2 ซีกเมื่อผลแก่ ซีกละ 2 ห้อง ห้องในว่างและใหญ่กว่าห้องนอก ห้องนอกมี 1 เมล็ด เป็นพืชขยายพันธุ์โดยอาศัยเมล็ด มีระบบรากแก้ว พบทั่วไป

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ