หญ้าพันงูขาว

พันงู (phan nguu) หญ้าพันงูขาว ควยงู หญ้าตีนงูขาว (ไทย) ต๋อค้อเช่า โชวม้อติ้ง (จีน)
เป็นพืชล้มลุกอายุ 1-2 ปี ทรงต้นตั้งตรง หรือแตกกิ่งไม่เป็นระเบียบ สูง 0.5-2 เมตร ทั่วไปสูงประมาณ 1 เมตร กิ่งก้านสาขามากและมักล้มแตะดิน กิ่ง และก้านกลม ข้อสีม่วงแดงพองออกเล็กน้อย ก้านอ่อนสีเขียวหรือแดง ลักษณะสี่เหลี่ยม มีขนสั้นๆ สีขาว ใบ เป็นใบเดี่ยวรูปกลมไปจนถึงรูปไข่ ยาว 6-10 ซม. ปลายใบแหลมสั้น ฐานใบเรียวแหลม มีขนทั้งสองด้าน แผ่นใบบาง ออกตรงข้าม


กัน ดอก ออกเป็นช่อ (spike) ที่ปลายกิ่ง ยาว 10-50 ซม. ดอกย่อย (spikelet) สีเขียวยาวประมาณ 5 มม. ติดบนก้านดอกร่วม มีกลีบเลี้ยงแหลมแข็ง 2 กลีบ เกสรตวผู้มี 5 อัน ลักษณะคล้ายตัวที (T) ก้านเกสรตัวผู้มีสีม่วงแดง ก้านที่ฝ่อ เป็นเส้นงอคล้ายขนตา เกสรตัวเมียมี 1 อัน เป็นเส้นกลมยาวประมาณ 3 มม. ออกดอกในฤดูร้อน ผล เป็นแบบแคปซูล (capsule) เมล็ด ลักษณะรูปไข ยาว 2-3 มม. สีแดงคล้ำขยายพันธุ์โดยอาศัยเมล็ด มีระบบรากแก้ว พบขึ้นตามที่รกร้าง ข้างถนน ดอกที่ขึ้นฝังติดกับก้านช่อ มีกลีบเลี้ยงแหลมๆ ที่ติดกับดอกคล้ายเป็นหนามเมื่อผลแก่ และจะเกี่ยวผิวหนังเวลาคนเดินผ่าน

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ