หน่อไม้ฝรั่งพันธุ์ที่นิยมปลูกในประเทศไทย

  • พันธุ์

หน่อไม้ฝรั่งมีหลายพันธุ์  พันธุ์ที่นิยมปลูกในประเทศไทยในขณะนี้มีดังนี้.-

พันธุ์แมรี่วอชิงตัน

พันธุ์มาธาวอชิงตัน

พันธุ์ยูนิเวอร์ซิตี้ออฟแคลิฟอเนีย เบอร์ 309

พันธุ์แมรี่วอชิงตัน  เป็นพันธุ์ที่ไม่ต้องการอากาศหนาว  ปลูกกันแพร่หลายในไต้หวัน  เป็นพันธุ์เบา  ให้ผลผลิตสูงหลังจากปลูกแล้ว 2 ปี มีความต้านทานต่อโรคคราสนิมด้วย  ให้ผลเฉลี่ยในการตัดหน่อวันเว้นวัน  จะได้ครั้งละประมาณ 2-5 กิโลกรัมต่อไร่  ซึ่งไม่แตกต่างจากพันธุ์มาธาวอชิงตันและยูนิเวอร์ซิตี้ออฟแคลิฟอเนียเบอร์ 309

เมล็ดพันธุ์สั่งซื้อได้จากร้านขายเมล็ดพันธุ์พืชทั่วไป

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ