หมีหมา (Malayan Sun Bear)

หมีหมา

ชื่อสามัญ Malayan Sun Bear
ชื่อวิทยาศาสตร์ Helarctos malayanus
หมีหมามีถิ่นกำเนิดใน จีน พม่า ไทย ลาว เวียดนาม เขมร มาเลเซีย สุมาตราและเบอร์เนียว หมีหมามีขนาดเล็กกว่าหมีควาย ตัวยาวประมาณ 4 ฟุต รวมทั้งหาง ซึ่งยาวประมาณ 2 นิ้ว สูงประมาณ 2 ฟุต ตัวมีสีดำปนน้ำตาล ขนตามตัวบางและสั้นกว่าของหมีควาย ขนขาวที่หน้าอกก็โค้งเป็นรูปตัวยู ไม่เป็นตัววีอย่างในหมีควาย นิสัยส่วนใหญ่ของ มันคล้ายกับหมีควาย ชอบอาศัยอยู่ตามป่าทึบ แต่ไม่ชอบอยู่ตามภูเขา

หมีหมาออกหากินในเวลากลางคืน ชอบนอนในเวลากลางวัน ไต่ต้นไม้ได้เก่งเช่นเดียวกับหมีควาย แต่ค่อนข้างเชื่องง่ายกว่า และไม่ดุร้ายเท่าหมีควาย นอกจากตัวที่มีลูกอ่อนจึงค่อนข้างจะดุร้าย หมีหมานี้ เราสามารถนำมาเลี้ยงและฝึกสอนให้เชื่องได้ อาหารได้แก่ รังผึ้ง น้ำผึ้ง ปลวก ผลไม้และผักต่างๆ ตลอดจนสัตว์เล็กๆ ที่มันสามารถจับได้ ฤดูผสมพันธุ์ของหมีหมาไม่มีรายงานแน่นอน แต่เคยมีผู้พบลูกของมันประมาณต้นฤดูร้อน ระยะตั้งท้องประมาณ 3 เดือน ออกลูกครั้งละ 1-2 ตัว ออกลูกตามโพรงไม้ใหญ่ๆ หรือในถ้ำ หมีหมามีอายุยืนโดยเฉลี่ยประมาณ 20 ปี

ที่มา:พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2503

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ