อัญชัน

อัญชัน

ชื่อพื้นเมืองอื่นๆ แดงชัน เอื้องชัน

ชื่ออังกฤษ Blue Pea, Butterfly Pea

ชื่อวิทยาศาสตร์ Clitoria tematea Linn.

วงศ์ Leguminosae

อัญชันเป็นไม้เลื้อย ใบเป็นใบประกอบ ดอกเป็นดอกเดี่ยว เกิด ที่ซอกใบ ดอกมีลักษณะคล้ายดอกถั่ว อัญชันมีอยู่ 2 ชนิด คือ ชนิดดอกสีขาว และชนิดดอกสีนํ้าเงิน แต่ละชนิดมีทั้งชนิดที่ดอกเป็นชั้นเดียวและดอกซ้อน อัญชันมักปลูกเป็นไม้ประดับตามรั้วบ้าน

อัญชันขาว

ส่วนที่ใช้เตรียมสี กลีบดอกสดของดอกชนิดสีนํ้าเงิน

สารสำคัญ

สีนํ้าเงินในกลีบดอกเป็นสารจำพวกแอนโทไซยานินซึ่งไม่คงตัว

ประโยชน์

สีจากดอกอัญชันใช้แต่งสีขนมเรไร ขนมนํ้าดอกไม้ ขนมขี้หนู ฯลฯ

วิธีเตรียมสีม่วงจากดอกอัญชัน

นำกลีบดอกสดสีนํ้าเงินมาบด เติมน้ำเล็กน้อย ใส่ผ้าขาวบาง คั้นเอานํ้าออก จะได้นํ้าสีนํ้าเงิน เติมน้ำมะนาวลงไปเล็กน้อย สีจะกลายเป็นสีม่วง ใช้แต่งสีขนมตามต้องการ

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ