ส่วนประกอบและหน้าที่เครื่องหยอดเมล็ด

เครื่องหยอดเมล็ด

1.  ล้อสำหรับรองรับน้ำหนักและทำหน้าที่หมุนเมื่อถูกลากให้เคลื่อนที่

2.  เพลาล้อ ที่เพลาล้อจะมีฟันเฟืองติดอยู่สำหรับหมุน

3.  เพลาถังเมล็ดพันธุ์ และปุ๋ย ที่เพลาจะมีฟันเฟืองติดอยู่สำหรับหมุนเช่นกัน

4.  โซ่  ทำหน้าที่หมุนเพลาล้อกับเพลาถังเมล็ดพันธุ์และปุ๋ย(เมื่อล้อหมุน) โดยติดฟันเฟืองทั้งสองข้าง

5.  ที่ยกบังคับให้เพลาถังเมล็ดพันธุ์และปุ๋ยหยุดหมุน(เมื่อล้อหมุน)

6.  ถังเมล็ดพันธุ์และถังใส่ปุ๋ยปรับให้มีระยะตั้งถี่ หรือห่างกันได้ (เฉพาะเครื่องที่มีถังเมล็ดพันธุ์และปุ๋ยหลายๆ แถว) ภายใต้จะมีท่อทางเดินของเมล็ดพันธุ์และปุ๋ย

7.  จานสำหรับหมุนให้เมล็ดพันธุ์ และปุ๋ยตกลงจากถังตามระยะที่ต้องการ โดยการถูกหมุนด้วยเพลาถังเมล็ดพันธุ์และปุ๋ย ซึ่งจานนี้ตั้งอยู่ที่ก้นถังของเมล็ดพันธุ์และปุ๋ย

8.  เครื่องกาแถว  ทำหน้าที่ขีดเส้นกาแถวในการปลูกแถวต่อไป ให้ได้ระยะตามที่กำหนดไว้  โดยการปรับให้มีระยะถี่ห่างได้

9.  มีแขนสำหรับติดต่อกับตัวรถอยู่ 3 จุด

ระบบการทำงานคือ เมื่อล้อหมุนก็จะต่อสายพานไปหมุน(สายพานแบบโซ่) ฟันเฟืองบังคับให้จานที่ก้นถังหมุนเขี่ยเมล็ดพันธุ์และปุ๋ยให้ตกลงมาเป็นระยะๆ

การปรับระยะ จะมีช่องปรับระยะให้ถังหยอดเมล็ดตั้งอยุ่ในระยะที่ต้องการได้  ในขณะที่เครื่องปลูกทำงานอยู่นั้นข้างๆ จะมีเครื่องกาแถว ช่วยขีดทำเครื่องหมายให้การปลูกแถวต่อไป ได้รับความสะดวกด้วย จะให้แถวห่างกันเท่าใดก็สามารถปรับเครื่องกาแถวนี้ได้

ความรู้ด้านการเกษตร ที่น่าสนใจ